Initiatief Jong Leren Eten

Jong Leren Eten staat voor:

Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS.  Natuur- en gezondheidsorganisaties werken hierin samen. 
 

Wieke Bonthuis, makelaar Jong Leren Eten, Gelderland:

“Ik heb een passie voor duurzaamheid. Ik maak dat concreet in uiteenlopende rollen en projecten. Het samen leren, de educatie van volwassenen en kinderen, speelt daar een belangrijk rol in. Zo heb ik de laatste jaren leiding geven aan duurzaamheidsprofessionals in regio Utrecht die voor 4 educatieve centra en 15 gemeenten werken. Voedsel, in samenhang met gezonde landbouw en robuuste natuur, is voor mij een leidraad. Van mijn eerste baan als manager van de eerste natuurvoedingssupermarkt van NL is me heel erg bijgebleven hoe belangrijk kijken, ruiken, proeven van groenten en fruit is; en ook hoe leuk het is om te weten hoe producten zijn geteeld en door wie. Prachtige verhalen, met mooie resultaten die je in de winkel en op je bord tegen kunt komen.”
 

Programma-pijlers JLE Gelderland 2018

We focussen dit jaar in op drie  onderwerpen:

  1. Schoolmoestuinieren
  2. Groene Schoolpleinen
  3. Boerderijeducatie

We doen dit samen met NME-centra, IVN, GGD’s, Provincie, LTO en vele andere partijen. Daarnaast stimuleren we concreet lokale initiatieven rondom voedseleducatie en –beleving in verschillende regio’s.
 

Voucherregeling

In september wordt het mogelijk voor scholen om een (landelijke) aanvraag te doen voor een bijdrage/voucher die ingezet kan worden t.b.v. een van de drie bovengenoemde pijlers. Denk bijv. aan een bijdrage die ingezet wordt voor vervoer om van school naar een boerderij te reizen t.b.v. boerderijeducatie; of voor plantmateriaal op het schoolplein.
De regeling is bijna klaar en dan zal er op de site van Jong Leren eten meer info over te vinden zijn. Hou dit dus in de gaten!

Naast de makelaar is er een co-makelaar (Myriam van Tol/GGD) en een programmagroep actief.
 

Meer informatie: 

https://www.jonglereneten.nl/provincie/gelderland