GKV jaarkalender 2018

Events en uitnodigingen

Interessante events voor GKV leden. 

Wanneer Wat Voor wie
29 oktober Openstelling POP3 Korte ketens (sluiting openstelling 10 december)  
16 oktober Liemerse Voedselmanifestatie - Intratuin Duiven geïnteresseerden
13 oktober Wereld voedsel dag festival - Den Bosch geïnteresseerden
11 oktober Netwerkbijeenkomst “Netwerk Platteland” - nieuwe ketens/markten in Europees perspectief - Nijkerk geïnteresseerden
10 oktober Netwerkbijeenkomst Gelders Kennisnetwerk Voedsel leden van het GKV: Gelderse gemeenten en hun samenwerkingspartners op gebied van voedsel en ketens
4 oktober Werkconferentie Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen - Voedselkaravaan geïnteresseerden
22+23 juni Symposium Food for Future
in kader van 100-jarig bestaan Wageningen UR
geïnteresseerden
14 juni Netwerkbijeenkomst Gelders Kennisnetwerk Voedsel leden van het GKV: Gelderse gemeenten en hun samenwerkingspartners op gebied van voedsel en ketens
6 juni Dag van Gelderland iedereen
29 mei Opening Voedselbos in Lent inwoners lokaal
25 april Clean Tech regio Voedseltafel Duurzaam Consumeren genodigden
25 april Netwerkbijeenkomst Gelders Kennisnetwerk Voedsel
Excursie Verspillingsfabriek Veghel
download sfeerverslag (pfd)
 
23 april Netwerkbijeenkomst Natuur en Landbouw
thema 'Voedsel en Natuur'
partners in landelijk gebied
19 april StartupDelta summit gemeenten en ondernemers provincie-breed
12 april Indiening Prijsvraag Brood en Spelen grondbezitters zoals agrariërs en andere grondeigenaren
12 april Werkconferentie Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen betrokkenen regio Nijmegen
     

 

12 april 2018: Regionaal Voedselevent Voedselregio Rijn IJssel Linge

Geplaatst op 6 maart 2018
Voedselregio Rijn IJssel Linge heeft als doel de markt van regionaal geproduceerd voedsel te stimuleren. Op donderdag 12 april van 12.30 tot 17.00 uur organiseert de Voedselregio het Regionaal Voedselevent om producenten en afnemers (business to business) van regionaal voedsel op een inspirerende wijze met elkaar in contact te brengen, kennis uit te wisselen en vraag en afzet te stimuleren.
Dit project is onderdeel van POP3 Korte Voorzieningsketens. Het programma bestaat uit presentaties, workshops en lezingen voor ondernemers en door ondernemers, een bescheiden beurs en informatie over de lopende POP3-projecten in Gelderland.
Voor: Dit event is voor Gelderse ondernemers in (regionaal) voedsel, POP3 gemeenten en de samenwerkende partijen van de Voedselregio Rijn IJssel Linge. De gemeenten van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel zijn ook van harte uitgenodigd!
> Download hier de uitnodiging (pdf). Voor aanmelding: henk.wentink@arnhem.nl.

12 april 2018: Werkconferentie Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen

Geplaatst op  6 maart 2018 
Nijmegenaren voelen zich gezond. Maar het kan nog veel beter! De komende tien jaar werken de initiatiefnemers, de gemeente Nijmegen, Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid, samen om Nijmegen groen, gezond en in beweging te krijgen. Twee keer per jaar vindt een werkconferentie plaats. Initiatiefnemers maken van 14.30 – 19.00 uur samen met geïnteresseerden de balans op wat er gedaan is en delen goede voorbeelden. We maken de beweging zichtbaar en inspireren elkaar en anderen tot actie.
Voor: Regionale betrokkenen en geïnteresseerden.
> Lees meer...

19 april 2018: StartupDelta summit

Geplaatst op 15 februari 2018 
Nederland koploper als startup ecosysteem?! Dat is de ambitie. Hoe gaan we dit inrichten en hoe gaan we dit samen doen? En hoe kunnen ondernemers, onderwijs en overheid hierop inspelen? De StartupDelta Summit op 19 april heeft als doel om nieuwe onverwachte verbindingen tot stand laten komen om sneller samen te bouwen aan dit Nederlandse startup ecosysteem. En zo de ideale omstandigheden te kunnen bieden voor ondernemers om hier te starten, groeien en internationaliseren.
> Lees meer op www.startupdeltasummit.com

23 april 2018: Netwerkbijeenkomst Natuur en Landbouw, thema 'Voedsel en Natuur'

Geplaatst op  6 maart 2018 
Gelderland wil 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. Hoe kunnen we daar met natuur en landbouw aan bijdragen? Jaarlijkse netwerkbijeenkomst met Gelderse organisaties van 17.00-20.00 uur.
Voor: Gelderse tbo’s, landbouworganisaties, ketenbedrijven, gemeenten, waterschappen, etcetera.
> Download de aankondiging (pdf)

25 april 2018: 1e Netwerkbijeenkomst GKV: Excursie Verspillingsfabriek Veghel

Geplaatst op  6 maart 2018 
Woensdagochtend 25 april brengen we een uitgebreid bezoek aan de Verspillingsfabriek in Veghel. Deze netwerkbijeenkomst gecombineerd met excursie is ca 9.30 uur – ca 14.00 uur.
Voor: deelnemers van het GVK: Gelderse gemeenten en hun samenwerkingspartner(s)
Lees verder...

29 mei 2018: Opening Voedselbos Lent

Geplaatst op  6 maart 2018 
Voorlichting met buffet voor inwoners over bijzondere planten

1 juni: Indiening prijsvraag Brood en Spelen (12.00 uur)

Geplaatst op  6 maart 2018 
> Zie aankondiging onder Nieuws en aankondigingen

6 juni 2018: Dag van Gelderland “Gelderland kijkt vooruit“

Geplaatst op  6 maart 2018 
We leven in een tijd van grote transities en dilemma's, zoals mondialisering versus lokalisering en technologische innovatie versus waardering voor ambachten. Dit heeft ook gevolgen voor hoe we in Gelderland leven, wonen en werken. Hoe gaan we om met deze uitdagingen? De provincie wil samen werken aan slimme oplossingen voor deze vraagstukken. Daarom nodigt ze u uit op 6 juni 2018 met elkaar in gesprek te gaan tijdens de Dag van Gelderland met het thema: 'Gelderland kijkt vooruit'. Het programma wordt door deelnemers zelf samengesteld!
Voor: (Startende) ondernemer, bestuurder, adviseur en andere betrokkenen, zoals inwoner of docenten.
> Meer informatie op:  www.dagvangelderland.nl

14 juni 2018: 2e Netwerkbijeenkomst Gelders Kennisnetwerk Voedsel

Geplaatst op  6 maart 2018 
Met name over korte voorzieningsketens in de praktijk, voortgang en inzichten POP3 projecten en Jong leren Eten.
> Lees verder....

22 en 23 juni 2018: Symposium Food for Future

Geplaatst op 15 februari 2018 
Wageningen UR bestaat 100 jaar! In dat kader organiseert zij onder andere dit Symposium. De eerste dag is het thema ‘food production’ en de tweede dag is ‘food processing and consumption’. Er worden trends en innovaties in de hele voedselketen geschetst. Aan de hand van lezingen krijgen bezoekers een preview van lopend onderzoek, maar ook is er gedachtewisseling, bijvoorbeeld over het voedsel van de toekomst. Eten we straks alleen nog maar 3d geprint voedsel? .
> Lees meer op website WUR

4 oktober 2018: Voedsel anders Karavaan

Geplaatst op 20 september 2018 
In dit jaar van 'Nijmegen Green Capital' staan allerlei initiatieven op voedselgebied in de schijnwerpers. In dat kader doet de 'Voedsel Anders Karavaan' op 4 oktober landgoed Grootstal aan om nieuwe verhalen op te halen en aanbevelingen te doen over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. Met o.a. workshops over lokaal en provinciaal voedselbeleid.
> Voedsel Anders
> Programma
> Aanmelden
> Facebook event

Netwerkbijeenkomst Nieuwe ketens/markten in Europees perspectief – 11 oktober, Nijkerk

Geplaatst op 20 september 2018 
Deze bijeenkomst staat in het teken van netwerken en het plaatsen van de innovatieprojecten in Europees perspectief. Op dit moment zijn er ca. 30 POP3-projecten in uitvoering rond innovatie “nieuwe ketens en nieuwe markten”. Tijdens de Netwerkbijeenkomst krijgt u een beeld van de ontwikkelingen op dit terrein voorgeschoteld.
> Programma (pdf) 
> Aanmelden bijeenkomst

Wereld voedsel dag festival - 13 oktober, Den Bosch

Geplaatst op 20 september 2018 
Dit festival is gevuld met workshops, talkshows, films, een streekmarkt en excursies die laten zien waar ons dagelijks eten vandaan komt. Wie zijn de producenten? Welke innovatieve technieken worden er gebruikt? Welke impact heeft ons eten op de planeet? Toegang is gratis.
> www.wereldvoedseldag.com

Liemerse Voedselmanifestatie – 16 oktober, Intratuin Duiven

Geplaatst op 20 september 2018 
Interesse in de stand van zaken in het project Korte Ketens in het Liemers Landschap: kom in de middag van 16 oktober naar deze voedselmanifestatie. Welke doelen zijn al behaald en welke uitdagingen liggen er nog in het verschiet? Ook worden de winnaars van het Liemers Kookfestijn onthuld waar kleinkinderen en hun grootouders samen aan de slag zijn met regionale producten.
> Liemerse Voedselmanifestatie (pdf)