15e Netwerkbijeenkomst

Duurzaam en lokaal inkopen

Datum: 11 juni 2020 | 13.00 -  15.00
Online


Restaurants van Morgen: voor een duurzaam, gezond en regionaal menu
Het bedrijfsrestaurant van de provincie Gelderland is het eerste restaurant waar het concept 'Restaurants van Morgen' is toegepast. Op deze website publiceerden we hierover een interview met Hans van Zadelhoff, chef-kok van provincie Gelderland en Joris Heijnen van Greendish. Restaurants van Morgen serveren een duurzaam en gezond menu met zo min mogelijk CO2 uitstoot. Het verminderen van voedselverspilling, lokaal en duurzaam inkopen en de samenstelling op het bord/menu staan hierbij centraal. Hans en zijn team hebben de smaak te pakken en zetten de samenwerking met Greendish de komende jaren voort.

In deze online bijeenkomst kwamen we meer te weten over duurzaam en lokaal werken via Restaurants van Morgen.

TERUGBLIK
In deze online bijeenkomst deelde Hans van Zadelhoff, chef-kok van het bedrijfsrestaurant van de provincie Gelderland, zijn ervaringen met Restaurants van Morgen waar hij het afgelopen jaar aan heeft gewerkt. Joris Heijnen van GreenDish gaf een presentatie over Restaurants van Morgen. Deelnemers stelden al vooraf, maar ook ter plekke, diverse vragen.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er veel diversiteit is in de manier waarop bedrijfsrestaurants zijn georganiseerd. Klein- of grootschalig, afhankelijk van de omvang van de organisatie. In eigen beheer, aanbesteed aan een cateringbedrijf of een combinatie tussen sociale arbeidsplekken en levering door een lokale groothandel. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Ook constateerden we dat er diverse drijfveren zijn om de bedrijfsvoering en inkoop bij (bedrijfs)restaurants te verduurzamen, zoals invulling geven aan een voorbeeldrol door de overheid. De volgende beleidsthema’s staan bij de deelnemers met name centraal: klimaatneutraal, CO2 reductie, eiwittransitie, kringlooplandbouw, lokale economie, korte ketens en voedselverspilling.

Tegelijkertijd werd duidelijk dat ondanks de diversiteit aan organisatievormen en beleidsfocus, het voor veel Gelderse deelnemers belangrijk blijkt om lokale samenwerkingen aan te gaan. In dialoog willen zij de diverse belangen duidelijk krijgen en scherp maken welke stappen gezet kunnen worden om lokaler en duurzamer in te kopen. Het vervangen van een plakje vleeswaren door lokaal geteelde rauwkost kan zo’n voorbeeld zijn waar op termijn en in omvang een groot verschil mee gemaakt kan worden.

Provincie Gelderland gaat de komende jaren door met Restaurant van Morgen en is betrokken bij het vorm geven van een deal met meerdere provincies in het kader van de handelsmissie korte ketens van ministerie van LNV. Het doel van de deal is om zo veel mogelijk (bedrijfs)restaurants deel te laten nemen en de mogelijkheid creëren om onderling kennis en inspiratie uit kunnen wisselen.

Meer informatie:
greendish.org/nl/restaurantsvanmorgen/
 


    Wilt u toekomstige uitnodigingen rechtstreeks in uw mail ontvangen? Meld u dan aan voor de maillijst.

    PS: Wilt u graag eens optreden als gastgemeente voor een excursie of bijeenkomst? Dan horen we dat natuurlijk graag!