Excursie

Excursie Streekkantine Wageningen

18 mei 2017, 11.00  tot 14.00 in Wageningen

15 leden van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel bezochten de Streekkantine bij de gemeente Wageningen. Sinds de verbouwing van het gemeentehuis wil de gemeente zoveel mogelijk circulair en lokaal inkopen. Ook in het bedrijfsrestaurant. De Streekkantine ontzorgt de gemeente bij de omschakeling naar de lokale producten. 

 
Op 18 mei vertelde wethouder Lara de Brito dat de gemeente bewust bezig is met duurzaamheid. Zo is dit gemeentehuis circulair verbouwd en wil de gemeente nu ook bewust bezig zijn met haar bedrijfsrestaurant. 
Roos Hollenberg (beleidsmedewerker voedsel) en Hans Rothuis (hoofd facilitair bedrijf) van de gemeente Wageningen vertellen hoe de omslag naar de Streekkantine verlopen is. Het invoeren van de Streekkantine betekent het opzetten van een samenwerking tussen leveranciers, de mensen in de keuken én de klanten in de kantine. Communicatie en verwachtingenmanagement is daarbij heel erg belangrijk. 
Het voedselpakket is dynamischer door het jaar heen doordat de teelt per seizoen verschilt. Daarmee leren de klanten ook weer meer de seizoen herkennen op het bord, maar dit levert ook vragen op. Roos en Hans: “Je moet het dus geleidelijk uitrollen en nog steeds voor ieder wat wils aanbieden. De kroketten zijn er dus ook.” 
Het is dus belangrijk om de klanten mee te nemen in het verhaal achter de producten. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een streekweek, waarbij onder meer de leveranciers langs komen. Twee van hen, de Hoge Born en Eetvallei, namen ook deel aan deze excursie.
“Cruciaal bleek om het personeel in de keuken mee te nemen vanaf het begin. Zij moeten er vooral mee werken. Zij moeten bijvoorbeeld 7 keer de sla wassen om de slakken er uit te krijgen.” 
 
De ambtenaren in Wageningen waarderen de smaakvollere producten. De gemeente is dit nu ook bij ander partijen in Wageningen aan het promoten. En dat gaat ook veel makkelijker nu de gemeente het ook zelf doet. 
 
Marijn Struik van de Streekkantine geeft aan dat Wageningen een mooi voorbeeld is. Ook in onder andere de gemeente Bronckhorst en Groningen wordt gewerkt met de Streekkantine. In de visie van de Streekkantine gaat het om producten afkomstig uit een straal van 30 km. De Streekkantine ontzorgt de gemeente bij de omschakeling naar de lokale producten. In afstemming met de beleidsadviseur en de cateraar wordt het assortiment geïnventariseerd, waarna de Streekkantine lokaal assortiment inregelt. Tijdens de pilot periode is dit ter vervanging van diezelfde producten van een andere herkomst. Omschakeling gaat geleidelijk en middels een zo kort mogelijke keten en een gezamenlijke factuur. Aansprekende communicatie-uitingen in het bedrijfsrestaurant worden gebruikt om het verhaal te vertellen. De prijs is soms wat hoger en soms kan er juist wat marge tussenuit vanwege de kortere keten.
 
Alle deelnemers aan de excursie konden vervolgens het lunchen van de Streekkantine proeven en ervaren.
 
Tijdens de excursie kwamen tot slot ook 3 andere actuele onderwerpen aan bod:
  • Pieter Rijzebol, provincie Gelderland, vertelde over POP3 – korte voorzieningsketens, dat de beschikkingen voor alle gegunde aanvragen de deur uit zijn. Deze gemeenten kunnen via deze weg ondersteuning organiseren middels het inzetten van een voedselcoördinator. 
  • Ilse Klompen van de gemeente Ede geeft aan hoe de gemeente Ede bezig is met gezond eten op scholen. Ze willen onder andere 5 scholen per jaar voorzien van een moestuin. Ook wordt samen met de Wageningen UR, de VU en scholen in Amsterdam een driejarig onderzoeksprogramma uitgevoerd naar het effect van een dergelijk programma. In 2017 is de focus gericht op de borging van het moestuinproject, zodat het project straks ook zonder deze steun van de gemeente doorgaat. De gemeente heeft contact met directeuren van scholen en  om ervaart dat de schoolbesturen moeilijk te bereiken zijn.
  • Jolijn Zwart van Kessel vertelt over Jong Leren Eten, een nieuwe Rijksprogramma om de gezonde voeding voor 0 tot 18 jarige te verbeteren. Het programma Jong Leren Eten is ervoor bedoeld om scholen en kinderopvang te helpen en verleiden om een gezonde school en gezonde kinderopvang te worden. Zij kunnen bijvoorbeeld scholing krijgen hoe gezonde voeding bevorderd kan worden. En er zijn lespakketten, educatie-boerderijen en talloze andere vormen van aanbod. Elke provincie heeft twee Jong Leren Eten makelaars die alle mogelijke activiteiten ter bevordering van gezonde voeding bij scholen in kaart te brengen en daar een programma van te maken voor scholen en gemeenten. Voor Gelderland is dat Jolijn samen met Bernadette Janssen van de GGD. 
    Jolijn geeft aan dat wat de gemeente Ede doet, goed haar opdracht beschrijft. Ze werken vanuit een positieve gezondheidsboodschap en leggen een koppeling met de adviseurs voor het programma Gezonde School vanuit de GGD. Voor een dergelijke scan kunnen scholen een ondersteuning / vouchers krijgen. 

Presentaties