12e Netwerkbijeenkomst

Lokatie: Thoen en Thans - Oud Zevenaar
Datum: 21 maart 2019
 

De afgelopen jaren hebben we als Gelderse gemeenten flink ingezet op het versterken van korte ketens. Dat deden en doen we op verschillende manieren, ondersteund door het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en verschillende tranches van POP3 subsidieregeling korte voorzieningsketens.
Wat leveren de inspanningen tot nu toe op? Welke inzet is effectief en welke impact en (meer)waarde biedt een korte voedselketen voor (regionale)economie, onze fysieke leefomgeving en sociale waarden?

Terugblik

Thema: De (meer)waarde van de korte voedselketen

In 2019 kijken we nadrukkelijk naar mogelijke effecten en (meer)waarde van de inzet op korte ketens. Tijdens de netwerkbijeenkomst op 21 maart 2019 nam o.a. Jan Willem van der Schans (WUR) ons mee in de omvang, waarde en ontwikkeling van de korte voedselketen door de jaren heen.

We waren deze ochtend te gast in De Liemers! Daar werken Gemeenten Duiven, Zevenaar en Westervoort samen met LTO Noord De Liemers Montferland, Liemers Trots en pluimveebedrijf Tomesen aan het ontwikkelen van korte ketens. Zij tekenden najaar 2018 een intentieovereenkomst  om – als vervolg op het project Korte Ketens in het Liemers Landschap – verder te werken aan een groter marktaandeel voor de lokale producten.
 

Doelgroep

Deze bijeenkomst was bedoeld voor:

  • Gemeentelijke beleidsambtenaren
  • Bestuurders van Gelderse gemeenten
  • Voedselcoördinatoren 

Programma 

 

09.30 Inloop met koffie en thee
10.00

Welkom

10.10

De (meer)waarde van de korte keten door Jan Willem van der Schans
Wat is de omvang en economische waarde van de korte keten in Gelderland? In opdracht van de provincie Gelderland heeft Jan Willem van der Schans (WUR) een verkenning gedaan naar het aandeel, de omzet en de ontwikkeling van korte voedselketens in Gelderland. Wat is de economische relevantie? Een zeer interessante presentatie met veel cijfers, percentages en inzichten.

11.00 Wat levert het de Liemers op? door Saskia Croes
Saskia Croes is voedselcoördinator en werkt met samen met de gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort en met LTO Noord De Liemers Montferland, Liemers Trots en pluimveebedrijf Tomesen aan het ontwikkelen van korte ketens. Saskia vertelt over de resultaten en impact van de inspanningen tot nu toe. Wat levert het de betrokkenen op, zowel in € als in andere waarden? Zie ook alvast dit artikel.
11.20 Pauze
11.30 World Café
• Wat levert het ons in de Gelderse gemeenten op? Gesprekken over de eventuele meerwaarde, impact en belang van de korte keten met input vanuit de online verkenning. Welke meetbare en niet-meetbare resultaten zien we? Wat kunnen we hiermee, vooruitblikkend op de komende volgende (en zeer waarschijnlijk laatste) ronde POP3 korte ketens?
• Rol van gemeenten op gebied van food? De afgelopen jaren werden gemeenten ondersteund met POP3 korte ketens. 2019 is het laatste jaar waarin deze POP3 open gaat. Hoe gaan we de gemeentelijke inzet borgen / inbedden / als de subsidie op is? Wat zou een gemeente nog moeten blijven doen aan food?
12.15 Afronding met aankondiging komende tranche POP3 Korte Ketens 
12.30

Lunch

 


    Wilt u toekomstige uitnodigingen rechtstreeks in uw mail ontvangen? Meld u dan aan voor de maillijst.

    PS: Wilt u graag eens optreden als gastgemeente voor een excursie of bijeenkomst? Dan horen we dat natuurlijk graag!