Netwerkbijeenkomsten

Korte voorzieningsketens

3 maart 2016, 09.30 - Culemborg

Het onderwerp van deze provinciale netwerkbijeenkomst was korte voorzieningsketens. Ook in Rivierenland barst het van de initiatieven en ondernemers die iets doen met voedsel. Geïnspireerd door deze mooie initiatieven, hebben we gewerkt aan tips en ideeën voor het verder regionaliseren van voedsel. We keken hiervoor ook naar de ontwikkelingen in andere regio's om van elkaar te kunnen leren. Het regionaliseren van voedsel vraagt onder meer om een nauwe samenwerking tussen gemeenten en de samenleving, maar ook om meer samenwerking tussen ondernemers onderling. Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan meer regionaal voedsel? En hoe kan de aanstaande POP3-regeling 'Korte voorzieningsketens' de gemeenten daarbij helpen?
 

Doel van deze bijeenkomst

  • Weten wat er speelt bij andere Gelderse gemeenten
  • Ideeën ontwikkelen voor een meer regionale voedselketen en de (eventuele) rol van gemeenten daarbij
  • Concrete handvatten voor uitvoering delen en ontwikkelen (onder meer met behulp van de aanstaande POP3 subsidieregeling voor korte voorzieningsketens)
     
  • Download Terugblik op deze bijeenkomst