14e Netwerkbijeenkomst

Dag van Gelderland

Datum: 6 november 2019
Locatie: Theater Orpheus, Apeldoorn 


Op 6 november was de Dag van Gelderland in Theater Orpheus te Apeldoorn. In de ochtend waren er excursies op 10 locaties. Ook waren er inhoudelijke sessies bij Theater Orpheus. Van spelenderwijs omgaan met de Zonnewijzer tot gesprekken met leden van Gedeputeerde Staten.
Een algemene terugblik op de Dag van Gelderland vindt u hier!

Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel verzorgde één van de excursies en één van de inhoudelijke sessies.


TERUGBLIK SESSIE

Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem | 10.00 – 11.00 | Orpheus Apeldoorn
Met Henk Westhoek, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel draait om de vraag en praktische uitwisseling over hoe Gelderse gemeenten nog meer kunnen bijdragen aan duurzaam voedsel. Ook de PBL-publicatie Dagelijkse Kost gaat over de vraag wat we als overheden, maar ook als bedrijven en consumenten kunnen bijdragen.
Wereldwijd is de productie van voedsel verantwoordelijk voor circa 25% van de totale broeikasgasemissies en voor circa 60% van het verlies aan biodiversiteit op land. Voor het voedsel van de gemiddelde Nederlander is circa 1.800 m2 land nodig. En dat voedsel veroorzaakt daarnaast jaarlijks een uitstoot van circa 1.500 kg broeikasgassen. Uit berekeningen blijkt dat deze voetafdruk met ongeveer een derde kan dalen! Henk Westhoek van PBL liet zien hoe boeren, overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.
> Presentatie van Henk Westhoek
 

TERUGBLIK EXCURSIE

Herenboerderij: Samen Duurzaam Voedsel Verbouwen | 9.30 – 11.30 | Groote Modderkolk in Loenen
Met Marcel Derksen, Herenboeren Groote Modderkolk
De afgelopen jaren is in het Gelders Kennisnetwerk Voedsel onder meer ingezet op het stimuleren van korte ketens. Steeds meer wordt namelijk duidelijk dat een korte keten op vele manieren bijdraagt aan een duurzame landbouw in Gelderland.

De herenboerderij de Groote Modderkolk in Loenen is een prachtig voorbeeld voor korte ketens.
Hier is met ruim 130 huishoudens een coöperatie opgericht om in Loenen gezond en duurzaam voedsel te verbouwen. Onafhankelijk van de markt, in harmonie met de natuur en zonder winstoogmerk. Met de coöperatie exploiteert Herenboeren een boerderij die jaarrond, exclusief voor de leden, verse en gezonde groenten, fruit, vlees en eieren levert. De Herenboerderij voorziet in ongeveer 60% van het eten dat een huishouden nodig heeft.
De Herenboerderij werkt duurzaam en zo natuurlijk mogelijk. Er worden geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Zo werkt Herenboeren aan eten dat goed is voor bodem, biodiversiteit, gezondheid en landschap.

Op dit moment zijn er elders in Nederland diverse initiatieven voor een Herenboerderij! Ook bij de aanwezigen bij de excursie is er veel enthousiasme om te verkennen wat de mogelijkheden zijn in hun gemeente. Bekijk de video over Herenboeren locatie Boxtel.

Herenboerderij De Groote Modderkolk in Loenen is de eerste Gelderse Herenboerderij. Deze is mogelijk gemaakt met hulp van provincie Gelderland. Op het moment dat een geschikte locatie vrijkwam, van Natuurmonumenten in Loenen, was er inmiddels ook veel animo onder gezinnen!
Provincie Gelderland sprong op dat moment in om het ‘gat te dichten’ tussen het reeds geworven aantal deelnemers en het benodigde aantal leden om de boerderij te starten. Inmiddels is het juiste aantal gezinnen inmiddels bijna gehaald en kan het geld, revolverend zoals dat zo mooi heet, geïnvesteerd worden in de volgende Gelderse Herenboeren locatie!


    Wilt u toekomstige uitnodigingen rechtstreeks in uw mail ontvangen? Meld u dan aan voor de maillijst.

    PS: Wilt u graag eens optreden als gastgemeente voor een excursie of bijeenkomst? Dan horen we dat natuurlijk graag!