11e Netwerkbijeenkomst

Lokatie: Provinciehuis te Arnhem
Datum: 10 oktober 2018


Op woensdagmiddag 10 oktober waren we welkom bij de Provincie Gelderland in Arnhem. Dit was heel toepasselijk ook de dag van de duurzaamheid.
De bijeenkomst startte met een optionele instructie over POP3 Korte Voorzieningsketens (openstelling derde tranche). Daarna werd geluncht in het bedrijfsrestaurant van het provinciehuis, waar ook producten uit de regio worden geserveerd.

Terugblik

Thema: hoe realiseren we versnelling?

Na de lunch bespraken we de vraag: hoe kunnen we ontwikkelingen op het thema voedsel versnellen door de relatie te zoeken met andere beleidsopgaven zoals klimaatverandering, vitale landbouw, circulaire economie, bodem en gezondheid? We zijn namelijk al een tijd bezig met voedselinitiatieven en korte ketens. Steeds meer merken we dat we de pioniersfase voorbij zijn. Betrokken ketenpartijen willen opschalen en duurzame ketens verder professionaliseren. Tegelijk staan gemeenten steeds vaker voor de uitdaging om ‘voedsel’ te plaatsen in verhouding tot andere beleidsvelden die aandacht vragen. Bijvoorbeeld door de komst van de omgevingsvisie, waar verschillende onderwerpen bij elkaar komen. Voedsel werkt soms verbindend en versterkend, maar sneuvelt ook vaak omdat andere opgaven urgenter zouden zijn. Vaak is het echter niet of-of. Hoe maken we het én-én?

Daarna gingen we in kleine groepjes aan de slag met intervisie om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen aan de hand van eigen praktijkervaringen.    

Programma 

12.15 (Optioneel) Instructiebijeenkomst POP3 Korte Voorzieningsketens, openstelling derde tranche - Pieter Rijzebol
13.00

Lunch in het bedrijfsrestaurant van provinciehuis

13.45

Opening elfde netwerkbijeenkomst

14.00 Lezing en groepsgesprek over de rol van het thema voedsel in relatie tot andere gemeentelijke beleidsopgaven
14.45

Koffiepauze

15.00

Intervisie in groepen: leren van elkaar aan de hand van cases uit de praktijk

 16.30

Einde

 


    Wilt u toekomstige uitnodigingen rechtstreeks in uw mail ontvangen? Meld u dan aan voor de maillijst.

    PS: Wilt u graag eens optreden als gastgemeente voor een excursie of bijeenkomst? Dan horen we dat natuurlijk graag!