Nieuws en inspiratie

Eigen roggebrood in gemeente Brummen

Geplaatst op 17 september 2020
Gemeente Brummen heeft vanaf nu een eigen roggebrood. Deze is gemaakt van rogge van de akkers van boer Hans Nieuwenburg en gebakken in Bakkerij Verbeek. Van de 10 ton rogge die van de velden komt, maakt de bakker 12.000 roggebroden die in de regio worden verkocht. De teelt en de productie van het roggebrood gebeurt helemaal door lokale ondernemers met lokale producten.
> Lees meer

Eerlijk Eten uit de Streek
Interview met Marlies Knol

Geplaatst op 3 september 2020
Marlies Knol is één van de initiatiefnemers van Eerlijk Eten uit de Streek, een nieuw initiatief in de Regio Foodvalley. Marlies heeft lang bij gemeente Barneveld gewerkt als beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling. Van daaruit was ze veel bezig met voedsel en circulaire economie. Zo ook met het initiatief Eerlijk Eten uit de Streek dat ontstond vanuit de initiatiefgroep wAardegesprekken en verschillende POP3 projecten waar Marlies een rol in speelde. Marlies: “In voorjaar 2020 ging ik met pensioen. Maar, ik vond Eerlijk Eten uit de Streek veel te leuk! Als vrijwilliger ben ik nu volop betrokken als één van de initiatiefnemers.
> Lees meer...

Nieuwsbrief Jong Leren Eten

Geplaatst op 2 september 2020
Jong Leren Eten Gelderland ondersteunt diverse vormen van voedseleducatie in Gelderland. In de nieuwste nieuwsbrief lees je over Foodcamps op verschillende boerderijen, over gezonde broodjes en kindermenu’s en over subsidies voor scholen en kinderopvang.
> Lees meer...

Regionale deal tussen Oregional en Radboud Universiteit Nijmegen

Geplaatst op 2 september 2020
Oregional en Radboud Universiteit sloten recent een deal over het leveren van regionale producten. Minister Carola Schouten was bij dit feestelijke moment aanwezig. Paul Roelofsen, directeur van Oregional, en Gerben Smit, divisiedirecteur Campus en Facilities van de Radboud Universiteit, ondertekenden de deal namens hun organisaties. Beide organisaties spreken hiermee af om minimaal 4 jaar producten van boeren en tuinders uit de regio rond Nijmegen en Arnhem te gebruiken in de restaurants op de campus van Radboud Universiteit. Ook willen zij samenwerken aan verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Oregional werkt met haar leveranciers bijvoorbeeld aan kringlooplandbouw en het verminderen van de CO2-uitstoot. Samen met de Radboud Universiteit onderzoekt Oregional hoe voedselverspilling kan worden tegengegaan en reststromen weer kunnen worden ingezet in de regionale kringloop. Radboud Universiteit wil daarnaast ook personeel en studenten bewust maken van het belang van duurzame en gezonde producten uit de regio. Meer weten over deze samenwerking? Doe dan mee aan de online sessie op 16 september over verduurzamen van de korte keten.

Op 5 oktober 2020 wordt de deal tussen Oregional en Radboud Universiteit samen met vele andere deals ook gepresenteerd tijdens De Gelderse Korte Keten Sessie en tevens tijdens de Nationale Handelsmissie waarmee de minister haar handelsmissie door het land afsluit.

Lees ook

Vouchers á € 1.500 voor scholing en advies voor boeren en tuinders

Geplaatst op 25 augustus 2020
Boeren en tuinders krijgen een voucher van 1.500 euro voor onafhankelijk advies of scholing. Dat maakte minister Carola Schouten bekend in een brief aan de Tweede Kamer over Innovatie op het Boerenerf. De voucher is een van de onderdelen van het plan om innovatie op het platteland te stimuleren. Schouten: “Boeren en tuinders maken al flinke stappen ten behoeve van de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Om deze omslag te faciliteren wil ik het voor ondernemers gemakkelijker maken om de meest actuele inzichten te vergaren over mogelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering. Dit kan hen helpen bij het verminderen van stikstofemissies en bij een (verdere) stap naar kringlooplandbouw en duurzaam en klimaatbestendig ondernemen.”
De vouchers komen vanaf oktober beschikbaar.
> Lees de hele brief...

Van stadslandbouw naar korte keten - 3 online sessies over voedsel van dichtbij
Geplaatst op 25 augustus 2020
Eind deze zomer worden 3 online Zoomsessies over voedsel van dichtbij in Nederland en Vlaanderen gehouden. De deelsessies zijn op:

 • Donderdag 3 september 15.30-17.00 uur: Stadslandbouwinitiatieven & de gemeente
 • Dinsdag 8 september van 19.30-21.00 uur: Sociale waarden van stadslandbouw op de 1ste plaats
 • Maandag 14 september van 19.30-21.00 uur: De heruitvinding van de coöperatie: samen voedsel van dichtbij inkopen en samen toegang tot land

> Lees meer + aanmelden...

Rabo Food Forward 'De korte keten' op 1 september

Geplaatst op 27 juli 2020  
Rabobank organiseert samen met de Taskforce Korte keten op 1 september 2020 Food Forward 'De korte keten'. Samen met ondernemers, consumenten, studenten, overheid en partners gaan zij op zoek naar duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties binnen de korte keten.
> Lees meer...

Inventarisatie voedselgemeenschappen

Geplaatst op 22 juli 2020
Op tal van plekken zijn in Nederland de afgelopen jaren lokale voedselgemeenschappen ontstaan die steeds groter worden. Communities van betrokken consumenten en producenten, die samen hun eigen voedselsysteem inrichten. Ver van commercie, politieke strubbelingen en belangenstrijd, bouwen zij aan hechte gemeenschappen van consumenten en producenten die het ánders doen. Soms onder de vlag van een officiële club zoals Herenboeren of CSA-Nederland, maar veel vaker nog onder de radar als kleine lokale coöperatie, samenwerkingsverband, stadsboerderij, markt of zelfs Faceboookgroep. Hoeveel mensen zijn hier nu bij aangesloten en welke waarden delen de leden van zo’n voedselgemeenschap? Wat maakt dat zo’n gemeenschap zich ontwikkelt als een alternatief voedselsysteem? Sandra van Kampen doet daar de komende maanden onderzoek naar, in samenwerking met Frederike Praasterink (HAS hogeschool), Bregje Hamelynck (CSA Nederland), Geert van der Veer (Herenboeren) en Estella Franssen (De Ulebelt).
> Heb jij tips voor voedselgemeenschappen of die we zeker niet moeten vergeten in onze inventarisatie? Geef ze door aan sandra@deschaalvankampen.nl.

Noaberschap in de korte keten
Interview met Geert Veenendaal

Geplaatst op 17 juli 2020
Voor een interview over de korte ketens in de Achterhoek, dan moest ik Geert Veenendaal hebben, zo werd mij verteld. Geert zit in het bestuur van de Vereniging Streekproducten Achterhoek, Coöperatie Eet Regionaal én van Slow Food Achterhoek. Hij weet dus absoluut te vertellen wat er speelt.
> Lees meer...

16e Netwerkbijeenkomst - terugblik

Lokaal voedsel leveren aan de consumentenmarkt, hoe doe je dat?
Geplaatst op 17 juli 2020
Veel Gelderse voedsel-initiatieven richten zich (óók) rechtstreeks op de consument. Sommigen al heel lang, anderen zijn er dankzij de corona-maatregelen versneld mee gestart. Hoe vergaat het hen, wat zijn de successen en wat gaat nog niet goed? Hoe kom je tot een haalbaar verdienmodel? Daarover ging deze online sessie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel op 8 juli met onder meer een inkijkje in de ervaringen en uitdagingen zoals beleefd door Steven Koster van Puurland en Pleuni Timmermans van Uit Veluwe.
> Lees verder...

Er start weer een Masterclass Korte Ketens in het najaar!

Geplaatst op 15 juli 2020
Ben jij of ken jij een boer in de regio Foodvalley en wil jij jouw bedrijf een stap verder brengen? Een duurzamere bedrijfsvoering en tegelijkertijd een kloppend verdienmodel? Meld je aan voor de Masterclass Produceren in de korte(re) keten! In zes sessies werk je stap voor stap aan het verbeteren van jouw onderneming en businessmodel. Dit doe je samen met collega’s uit o.a. de veehouderij, tuinbouw en akkerbouw. De Masterclass start in oktober 2020, aanmelden kan hier.

17e netwerkbijeenkomst

Van korte ketens naar circulaire regionale ketens
Geplaatst op 15 juli 2020
Op woensdag 16 september om 20.00 uur is de volgende online sessie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Deze bijeenkomst gaat over het verder verduurzamen van korte ketens.
> Lees verder...

Aankondiging De Gelderse Korte Keten Sessie op 5 oktober

Geplaatst op 15 juli 2020
Op maandag 5 oktober vindt De Gelderse Korte Keten Sessie plaats, van 10.00 tot 12.30 uur. Onderwerp van gesprek is het verder professionaliseren en opschalen van korte ketens in Gelderland. Wat hebben we geleerd? En vooral, wat is er verder nodig om samen verdere stappen te zetten? Verschillende korte keten samenwerkingen passeren de revue of sluiten er nieuwe deals voor verdere samenwerking. Gedeputeerde Peter Drenth is hierbij aanwezig.
> Lees verder...

Niemand snapt wat korte ketens zijn

Geplaatst op 30 juni 2020
Zowat niemand snapt precies wat korte ketens zijn. Boeren niet, goedbedoelende organisatoren van events niet, wetenschappers niet, zelfs de EU niet. En toch is het organiseren in korte ketens de beste manier om boeren van een eerlijke vergoeding te voorzien en tegelijkertijd steden gezonde lokale voeding te leveren. Voor politici vormen korte ketens een prachtig beleidsinstrument om het platteland blijvend te verduurzamen. Drees Peter van den Bosch innovatiemanager van Hutten Catering en voorzitter van de Taskforce Korte Ketens legt in dit interview uit hoe volgens hem een korte keten werkt.
> Lees verder...

Uitnodiging 16e netwerkbijeenkomst

Lokaal voedsel leveren aan de consumentenmarkt, hoe doe je dat? 
Geplaatst op 23 juni 2020
Op woensdag 8 juli om 20.00 uur is de volgende online sessie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Onderwerp is het leveren van lokaal voedsel aan de consumentenmarkt. 
> Lees verder...

Uitnodiging kansen voor voedselbossen

Geplaatst op 23 juni 2020
Werkt u bij een gemeente, provincie, of waterschap? U bent van harte uitgenodigd voor de eerste online kennisbijeenkomst op 7 juli van 14.00 tot 16.30 uur die vanuit de Green Deal Voedselbossen wordt georganiseerd voor regionale overheden (provincies, gemeentes en waterschappen). Doel van de bijeenkomst is de uitwisseling en het vastleggen van kennis op het gebied van beleid, wet- en regelgeving rondom voedselbossen. 
> Zie bijlage…
www.greendealvoedselbossen.nl

25% marktaandeel lokaal voedsel in 5 jaar mogelijk – persbericht Taskforce Korte Keten

Geplaatst op 19 juni 2020
Het is mogelijk om binnen vijf jaar 25% marktaandeel van lokaal voedsel te realiseren’. Dat zegt Drees Peter van den Bosch, voorzitter van de Taskforce Korte Keten op basis van het rapport ‘Meer eten uit de korte keten’. Op dit moment is het marktaandeel van lokaal voedsel gemiddeld in het land minder dan 5%, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. 
> Lees hier het volledige persbericht...

Nieuwe datum voor Nationale Handelsmissie en Gelderse Korte Keten Beurs

Geplaatst op 17 juni 2020
De nationale handelsmissie van minister Carola Schouten voor het bevorderen van regionale producten zal plaatsvinden op 5 oktober. Oorspronkelijk zou deze op 3 en 4 juni zijn en zou de minister diverse provincies langsgaan. In Gelderland wilden we deze handelsmissie combineren met een Gelderse Korte Keten Beurs. Door alle COVID-19 maatregelen werden beide activiteiten uitgesteld.
> Lees verder...

Koersnotitie Toekomst voor Gelderse Boeren

Geplaatst op 12 juni 2020
De toekomst voor de Gelderse land- en tuinbouw ligt bij agrarische bedrijven die op een natuurinclusieve manier produceren, die voldoende inkomen opleveren voor de boer en die kunnen worden doorgegeven aan een volgende generatie. Gedeputeerde Staten van Gelderland wil vooral investeren in ontwikkelingen die hierbij passen. Dat staat in de notitie ‘Toekomst voor de Gelderse boer’, dat door Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland is vastgesteld. Onderdeel van deze koersnotitie is onder meer de blijvende inzet op opschaling van korte ketens.
> Lees meer...

Uitnodiging 24 juni│15.00-17.00 uur │ Livestream Arnhem

Voedsel van dichtbij: van stadslandbouw naar korte keten

Geplaatst op 9 juni 2020
Stadslandbouwbijeenkomst via livestream. De sprekers zijn op een locatie in Arnhem, deelnemers kunnen via chat reageren en van tevoren input leveren. Met Jan Willem van der Schans (WUR) van de kerngroep Stadslandbouw Nederland, ondernemers - onder wie Sandra Ronde van De Streekboer - en vertegenwoordigers van Vlaamse initiatieven via de VVSG. Zij geven hun visie op wat de coronacrisis betekent voor ‘voedsel van dichtbij’. Waar liggen kansen en belemmeringen? En ook: wat is de sociale waarde van stadslandbouw in deze crisis?
> Lees meer...

Kersen drive-in

Geplaatst op 9 juni 2020
De kersen drive-in van kersenteler Rob Janssen uit Deest is weer geopend! Vorig jaar bedacht hij het concept, gebaseerd op de fastfoodketen McDonalds maar dan in een gezonde variant. Met de huidige Covid-19 realiteit een uitstekend idee om ook dit seizoen weer toe te passen. Zo maakt hij het voor consumenten makkelijker om een gezonde keuze te maken. Bij het eerste loket kunnen de klanten zelfs eerst even van het fruit proeven. Lekker vers en lokaal! Bij Janssen, Van Heemstraweg 15 in Deest.

Nieuwsbrief Regiebureau POP, thema korte ketens

Geplaatst op 9 juni 2020
Het actuele themanummer van Regiebureau POP gaat over de boer in de keten. Met hierin een interview met Pieter Rijzebol en met Saskia Croes over de Gelderse korte keten in de Liemers. Daarnaast boordevol ontwikkelingen en initiatieven uit de rest van het land en uit Europa.
> Lees meer...

Talkshow Meer eten uit de korte keten

Geplaatst op 9 juni 2020
De coronacrisis legde de verkoop van lokaal voedsel uiteraard volledig stil. Onder consumenten kreeg lokaal voedsel juist ineens een enorme boost.
Hoe kunnen we gezamenlijk de beweging richting een nieuw voedselsysteem versterken?
Over deze en andere vragen organiseert de Taskforce Korte Keten een talkshow op 16 juni, bij Pakhuis de Zwijger én online.
> Lees meer...

Blog Marcel Vijn: Wat Corona ons kan leren over een robuust voedselsysteem en klimaatneutrale voedselketen

Geplaatst op 2 juni 2020
Blog 15 april ‘Wat Corona ons kan leren over een robuust voedselsysteem met onder andere de ‘roadmap korte keten’ gemaakt door WUR
Als de coronacrisis ons iets leert dan is het wel hoe gevoelig onze huidige, globale voedselproductie- en distributie is voor plotselinge geopolitieke veranderingen. Het hele voedselsysteem dat we gecreëerd hebben met import van grondstoffen en export van voedselproducten staat nu onder spanning. Dat kan op termijn grote gevolgen hebben.
> Lees verder...

Blog 15 mei ‘Wat Corona ons kan leren over een klimaatneutrale voedselketen’
“Ons eten komt van te ver” zegt Barbara Baarsma, hoogleraar economie en directievoorzitter van Rabobank Amsterdam, in het programma Vroege Vogels. “Een korte voedselketen kan ons voedselsysteem robuuster maken.” Ze ontdekte ‘dat een maaltijd in Amsterdam vaak al 30.000 kilometer heeft gereisd voor je er een hap van neemt. Dat schuurt als je je realiseert dat er lokaal veel voedsel wordt geproduceerd. Ook realiseerde ik me toen pas dat ruim een kwart van alle wegtransport in en rond de stad voor voedsel wordt ingezet. Dat geeft toch een andere smaak aan ons eten. Dat moet slimmer kunnen.’
> Lees verder...

Opinieartikel Gedeputeerde Staten ‘Een toekomst voor iedereen’

Geplaatst op 29 mei 2020
Sinds 2 maanden leven we in een onwerkelijke wereld. Veel van wat we vanzelfsprekend vonden, lijkt – al dan niet tijdelijk – toch minder voor de hand te liggen. Hoewel de besmettings- en sterftecijfers dalen en het kabinet voorzichtig de regels versoepelt, is er nog geen zicht op een terugkeer naar het oude normaal. We kunnen een eerste balans opmaken. Die heeft veel negatieve, maar zeker ook positieve kanten. Veel bedrijven dreigen om te vallen en ook tal van sociaal-culturele instellingen staat het water tot aan de lippen, of er al overheen. Aan de andere kant zien we veel nieuwe initiatieven: bedrijven komen met nieuwe diensten of producten; orkesten geven online concerten en inwoners bedenken nieuwe manieren om toch contact met elkaar te houden. De veerkracht in onze samenleving is groot.
> Lees verder...

Initiatieven en platforms

Aangepast op 20 mei 2020
Door het hele land zien we verschillende initiatieven en platforms die in deze tijd graag een handje helpen. We zetten er een aantal op een rij, voor verschillende sectoren:

 • Op www.goodfoodclub.nu hebben aanbieders van lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel een mooi plekje, zodat veel consumenten ze kunnen vinden.
 • LTO en ZLTO zijn de campagne #kooponzeoogst gestart om boeren in crisis te ondersteunen en in contact te brengen met afnemers. Via Facebook kunnen aanbieders en afnemers van voedsel uit heel Nederland oproepen plaatsen.
 • Slow Food zet zich in om producenten en horecaondernemers die het zwaar hebben een handje te helpen. Er staat al een aantal Gelderse ondernemers op de website, maar er kan nog meer bij!
 • Op Food Inspiration staan veel verhalen van horecaondernemers. Ook is hier de actie #horecastaystrong gestart om horecaondernemers een hart onder de riem te steken.
 • Eten over omdat de horeca niets meer afneemt? Via etenover.nl kunt u uw voorraden aanbieden aan afnemers uit heel Nederland.
 • Ludieke actie! IJsverkoop in drive-through in koeienstal!

  Geplaatst op 14 mei 2020
  Ronald Pelgrom van IJsboerderij de Steenoven uit Hummelo was ooit te gast op één van de netwerkbijeenkomsten van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Toen zijn verkoop aan horeca stilviel, bedacht hij iets anders! Talloze auto’s reden inmiddels door zijn koeienstal om een ijsje te kopen in een heuse drive-through!
  > Bekijk hier het filmpje!...

Bestellingen in eerste week van lockdown meteen verdubbeld!
Interview met Steven Koster

Geplaatst op 14 mei 2020
Het is alweer een tijdje geleden dat ik Steven sprak, maar als ik hem bel voor het interview klinkt weer zijn enthousiaste stem. Als ik vraag hoe het met hem gaat, antwoord hij met een volmondig goed! Al snel wordt duidelijk dat Steven van een noodsituatie een deugd weet te maken.
> Lees meer...

In tijden van corona vooral inzetten op regionale samenwerking én online

Geplaatst op 14 mei 2020
Dat zegt Gerard Teuling, MVO Nederland, in dit interview over de toekomst van ons voedsel.
> Lees meer...

Restaurant van Morgen zorgt voor lagere CO2-uitstoot
Interview met Joris Heijnen en Hans van Zadelhoff

Geplaatst op 14 mei 2020
Negen jaar geleden begonnen als een stichting, is Greendish inmiddels uitgegroeid tot een adviesbureau met een missie. Ik ga met oprichter Joris in gesprek over de Restaurants van Morgen, een samenwerking met Natuur & Milieu en een vervolg op hun consumentencampagne het Menu van Morgen.
> Lees meer...

Covid-19 en de gevolgen voor de Belgische korte ketens

Geplaatst op 14 mei 2020
Ook in België is veel aandacht voor korte ketens. Brussel en Wallonië kennen de korte keten al langer als interessant verdienmodel. De afstanden zijn korter, er is meer aandacht voor samenwerking en er is meer voeling met de herkomst van voeding. In Vlaanderen is landbouw traditioneel gezien sterk op export gericht. Daarnaast kent Vlaanderen minder een cultuur van ‘voedingschauvinisme’: er bestaan wel labels voor streekproducten, maar deze producten zijn vaak gericht op lange houdbaarheid (mosterd, bier, wijn, …).
Na de gouden tijden van de Coronacrisis zal de grote uitdaging voor de korte ketensector zijn om de omzetgroei ook in de toekomst te bestendigen. De Vlaamse overheid is zich aan het oriënteren op de bestendiging van de groei.
> Lees meer...

#SupportYourLocals heeft impact

Geplaatst op 14 mei 2020
Wij ondersteunen de landelijke campagne #SupportYourLocalsNL (SYLNL) die 6 weken geleden is gestart. Verschillende Gelderse initiatieven doen mee! Lees meer op supportyourlocalsnl.nl/alle-initiatieven/
De campagne creëert aan aandacht voor korte ketens. De website is inmiddels meer dan 44.000 keer (uniek) bezocht. Naast de TV- en Radiocommercials, gaat de campagne nu een tweede fase in waarin het doel is meer zichtbaarheid te creëren in de regio. Daarover binnenkort meer.

Taskforce Korte Ketens werkt aan Kennisbank

Geplaatst op 14 mei 2020
De Taskforce Korte Ketens merkt dat bestaande én nieuwe initiatieven keer op keer tegen zelfde vragen en uitdagingen aan lopen. Om de initiatieven daarbij op weg te helpen, werkt de TKK aan een kennisbank. Ook bekijken zij hoe nieuwe initiatieven met bestaande initiatieven kunnen worden verbonden. Wilt u op de hoogte blijven, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

De TKK is tevens een samenwerking opgestart met het Rode Kruis, waarmee kwetsbare groepen worden voorzien van een voedselbox uit de korte keten. De eerste boxen worden komende week uitgeleverd op 3 plekken in Nederland, waaronder Arnhem.

Regelingen ter bestrijding van negatieve Corona effecten

Aangepast op 14 mei 2020
In deze COVID-19 periode hebben veel ondernemers en initiatieven het zwaar. We proberen een overzicht te bieden van de ondersteuning die overheden aanbieden om de negatieve effecten onder ondernemers waar mogelijk te bestrijden.
> Lees meer...

Corona ondernemerspanel

Geplaatst op 11 mei 2020
Om te weten hoe de COVID-19 crisis Gelderse ondernemers raakt heeft provincie Gelderland samen met VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden en Oost NL het initiatief genomen voor het Corona ondernemerspanel. Meer dan 1300 ondernemers hebben tussen 16 april en 3 mei 2020 meegedaan aan het eerste corona- ondernemerspanel. Het gaat om een nulmeting. Voor en na de zomervakantie vinden vervolgonderzoeken plaats. Maandag 11 mei zijn de resultaten naar buiten gegaan van het eerste Gelderse ondernemerspanel. Lees hier verder voor meer informatie. Deze gegevens gaan mee in de nieuwe Gelderse Impact Monitor die u kunt vinden op de site van de provincie.

Nieuwsbrief: Jong Leren Eten Gelderland - mei

Geplaatst op 6 mei 2020
Lees hier de nieuw verschenen nieuwsbrief van Jong Leren Eten. Jong Leren Eten is een programma om te zorgen dat kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Doel is dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties werken hieraan samen.
> Lees de hele nieuwsbrief...

Online cursus kringlooplandbouw start 1 mei

Geplaatst op 24 april 2020
Kringlooplandbouw en korte ketens gaan prima hand in hand. Voor ondernemers die aan de slag willen met kringlooplandbouw: op 1 mei start een online cursus!

Wageningen Eet Duurzaam: overzicht van lokale voedselaanbieders

Geplaatst op 24 april 2020
Het – door POP3 ondersteunde – collectief Wageningen Eet Duurzaam maakte een lijst van lokale, duurzame voedselaanbieders in en rondom Wageningen. Het gaat om producten van de molen, maaltijdboxen, afhaalmenu’s, bierbrengerij, groentenpakketten en nog veel meer.
> Lees meer…

Oregional werkt stapsgewijs aan circulaire voedselketen
Interview met Gerard Titulaer

Geplaatst op 22 april 2020
Oregional is een coöperatie rondom Nijmegen die al jaren stapsgewijs aan de weg timmert. Recent kwam het nieuws dat Oregional de aanbesteding van de Radboud Universiteit heeft gewonnen! In dit uitgebreide interview vertelt Gerard Titulaer over Oregional, de effecten van Corona en de plannen voor de toekomst.
> Lees meer...

Gelders Kennisnetwerk Voedsel verbreedt haar focus

Geplaatst op 22 april 2020
Sinds de start in 2014 richt het Gelders Kennisnetwerk Voedsel zich op gemeenten en later ook op POP3 voedsel coördinatoren. We ondersteunen hen in hun faciliterende rol op het gebied van voedsel en korte ketens. In de loop der jaren hebben ook diverse voedselcoöperaties en andere initiatieven een belangrijke rol ingenomen in het organiseren van regionale duurzame voedselketens. 
> Lees meer...

En ineens was daar Uit Veluwe
Interview met Pleuni Timmermans

Geplaatst op 22 april 2020
Ineens was daar Uit Veluwe, althans zo lijkt het. Pleuni werkte al langer als projectmanager van het project Veluwse streekproducten op de kaart, van Echt Veluwe. Nu haar werkzaamheden en inkomen vanwege COVID-19 grotendeels zijn weggevallen, besloot ze haar tijd en expertise in te zetten om de producenten op de Veluwe te helpen door hun producten aan de consument aan te bieden.
> Lees meer...

Regelingen ter bestrijding van negatieve Corona effecten

Geplaatst op 22 april 2020
In deze COVID-19 periode hebben veel ondernemers en initiatieven het zwaar. We proberen een overzicht te bieden van de ondersteuning die overheden aanbieden om de negatieve effecten onder ondernemers waar mogelijk te bestrijden. 
> Lees meer...

Initiatieven en platforms

Geplaatst op 20 april 2020
Door het hele land zien we verschillende initiatieven en platforms die in deze tijd graag een handje helpen. Kijk wat bij u / uw organisatie past:

 • LTO en ZLTO zijn de campagne #kooponzeoogst gestart om boeren in crisis te ondersteunen en in contact te brengen met afnemers. Via de facebookpagina en een facebookgroep kunnen aanbieders en afnemers van voedsel uit heel Nederland oproepen plaatsen.

 • Slow Food zet zich in om producenten en horecaondernemers die het zwaar hebben een handje te helpen. Er staat al een aantal Gelderse ondernemers op de site: https://slowfood.nl/kieslokaal/, maar er kan nog meer bij!

 • Op Food Inspiration staan veel verhalen van horecaondernemers. Ook is hier de actie #horecastaystrong gestart om horecaondernemers een hart onder de riem te steken.

 • Eten over omdat de horeca niets meer afneemt? Via www.etenover.nl kunt u uw voorraden aanbieden aan afnemers uit heel Nederland.

Gelderse deelnemers #SupportYourLocals

Geplaatst op 20 april 2020
Wij ondersteunen de landelijke campagne #SupportYourLocalsNL (SYLNL) die 2 weken geleden is gestart. Al verschillende Gelderse initiatieven doen mee! Lees meer op supportyourlocalsnl.nl/alle-initiatieven/
De campagne werkt flink aan bekendheid. De website is al meer dan 11.000 keer (uniek) bezocht, 138 initiatieven verspreid over alle provincies hebben zich al gemeld op de site. Er is al veel bereik gegenereerd, 21% van de Nederlanders kent het! (onderzoek Marketing4Results, 10 april 2020). Naast de TV-commercial, is nu ook een Radiocommercial op de radio.

UIT VELUWE: Veluwse producten nu ook thuisbezorgd

Geplaatst op 15 april 2020
Een groep van 11 producenten met het keurmerk “Erkend Veluws Streekproduct’ slaan de handen ineen. Initiatiefneemster Pleuni Timmermans, PleuniDOET zocht de samenwerking op met Bart Boon van biologisch Kalfshouderij Ecofields. In enkele weken tijd werd dit nieuwe initiatief - onder de noemer #supportyourlocalsVeluwe - geboren om de ondernemers te steunen en ook de consumenten te bedienen.
> Lees verder...

Het Nederlandse voedselsysteem na Corona, door Krijn Poppe WUR

Geplaats op 15 april 2020
Elke crisis laat zijn sporen na - anders was het geen crisis. Zo ook de Corona crisis, maar het is nog erg lastig om te voorspellen welke zaken straks gezien zullen worden als "voor Corona" en welke als "na Corona" als het gaat om ons voedselsysteem.
> Lees verder…

Veel belangstelling voor regionaal platform Puur Betuws! 
Interview met Hilde Engels

Geplaatst op 10 april 2020
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel interviewt initiatiefnemers in de korte keten. We willen zien hoe het hen vergaat, zeker in deze tijden van Covid-19, en vooral ook een podium bieden aan de vele mooie voorbeelden! Vandaag is het de beurt aan Hilde Engels. Hilde zet zich heel enthousiast in voor initiatieven zoals de coöperatieve Betuwse Fruitmotor en sinds kort ook voor het platform Puur Betuws.
> Lees meer…

Support your locals NL

Geplaatst op 10 april 2020
Wat begon als een reactie op het wegvallen van veel afzet bij lokale voedselproducenten, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging. Onder de hashtag #supportyourlocalsNL doen vele tientallen initiatieven mee aan de oproep tot het kopen van lokaal eten. Vanaf deze week breidt de Taskforce Korte Keten deze beweging uit via een landelijke campagne waarin lokale producenten de hoofdrol spelen. Onderdeel daarvan is een tv-commercial via de publieke omroep! De oproep om eten bij de lokale producent te kopen staat centraal.
Als provincie Gelderland zijn we blij met deze landelijke aandacht voor korte ketens. Samen met andere provincies, LNV, de Rabobank en Stichting Doen ondersteunen we de campagne en de ontwikkeling van een landelijk regiepunt door de Taskforce Korte Keten.
Iedere regionale voedselproducent, stakeholder of initiatief kan meedoen.
> Lees op deze campagne website hoe je kunt meedoen en het belang van korte ketens kunt uitdragen in jouw regio.

Corona en de toekomst van ons voedsel

Geplaatst op 10 april 2020
De huidige crisis laat zien dat het huidige globale voedselsysteem onvoldoende robuust is. Dat zeggen ook betrokkenen bij de VoedselAnders Conferentie, die op 3 en 4 april zou plaatsvinden. “Alleen met een radicaal andere visie én beleid maken we daadwerkelijk de omslag naar een toekomstbestendig, gezond landbouw- en voedselsysteem. Nu en na de crisis”, zo pleiten zij in het artikel Corona en toekomst van ons voedsel.

Nieuwsbrief: Jong Leren Eten Gelderland - december

Geplaatst op 15 december 2019
Lees hier de nieuw verschenen nieuwsbrief van Jong Leren Eten. Jong Leren Eten is een programma om te zorgen dat kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Doel is dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties werken hieraan samen.
> Lees de hele nieuwsbrief...

Biobeurs

Geplaatst op 10 december 2019
Op 22 en 23 januari 2020 vindt de jaarlijkse Biobeurs plaats in de Ijsselhallen in Zwolle. De beurs richt zich op iedereen: van boer, handel en verwerking tot en met winkeliers en horeca. Ook voor overheden en andere betrokkenen van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is het een interessante beurs! In de stands, maar ook in de talloze workshops en lezingen treft u praktijkvoorbeelden en andere ontwikkelingen op het gebied van korte ketens, kringlooplandbouw en gezond voedsel. Ook zijn veel ondernemers en initiatiefnemers uit Gelderland op de beurs te vinden.
> Info en aanmelden: www.bio-beurs.nl

Terugblik op bijeenkomst Dag van Gelderland

Geplaatst op 10 december 2019
Op 6 november was de Dag van Gelderland in Theater Orpheus te Apeldoorn. In de ochtend waren er excursies op 10 locaties. Ook waren er inhoudelijke sessies bij Theater Orpheus. Van spelenderwijs omgaan met de Zonnewijzer tot gesprekken met leden van Gedeputeerde Staten.
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel verzorgde samen met haar partners een excursie naar Herenboerderij de Groote Modderkolk in Loenen en een inhoudelijke sessie met het Planbureau voor de Leefomgeving over hun rapport: Dagelijkse Kost.
> Lees meer...

Boerenversneller 2020

Geplaatst op 10 december 2019
In voorjaar 2020 gaat de tweede editie van de Boerenversneller van start, een ondernemersprogramma voor boeren. Door mee te doen aan de Boerenversneller, worden boeren geholpen van bedrijfsidee naar prototype, ontdekken zij de mogelijkheden achter hun cijfers en worden zij omringd door hun Nieuwe Boerenfamilie. Vorig jaar deed ook een aantal Gelderse bedrijven mee. 2020 weer?
> Informatie en inschrijving

Terugblik Thema-middag Voedselverspilling Jong Leren Eten 2019

Geplaatst op 10 december 2019
Van nieuwe lesmodules tot verspillingshapjes, verspillingsvrije schoolkantines en aan de slag als verspillingsvrije ondernemer: het kwam allemaal aan bod tijdens de themamiddag van Jong Leren Eten. Ongeveer 180 bezoekers kwamen naar het Nederlands Openlucht museum in Arnhem om zich te laten inspireren over de verschillende manieren waarop je voedselverspilling kunt tegengaan.
> Lees meer...

Dag van het streekproduct

Geplaatst op 26 september 2019 
Op 12 oktober as. vindt in Ommeren tijdens de Dag van het Streekproduct de lancering van het Betuwse Streekmerk plaats voor ambachtelijke streekproducten 'Betuws Best'. De provincie Gelderland en vertegenwoordigers vanuit het Parlement gaan het streekmerk lanceren.
> Bekijk video
> Lees meer een aanmelden

SAVE THE DATE: 6 november 2019!

Geplaatst op 09 september 2019 
De volgende netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden tijdens De Dag van Gelderland in Theater Orpheus te Apeldoorn. Zet deze datum alvast in uw agenda!
> Lees meer...

De GoodFoodClub in Gelderland

Geplaatst op 05 september 2019 
Tal van initiatieven, boerenbedrijven en coöperaties willen hun duurzaam geproduceerde voedsel dichtbij huis afzetten. Soms is het lastig om de weg te vinden naar de consument. Om hen daarbij de te helpen hebben de Natuur en Milieufederaties het landelijke platform www.goodfoodclub.nu ontwikkeld. In Gelderland is de Gelderse Natuur en Milieufederatie het aanspreekpunt voor de Goodfoodclub. De voedselcoördinatoren zien zij als een belangrijke partij om aanbieders en initiatieven te koppelen aan de Goodfoodclub. Voor het aanmelden van een korte ketenproject of een aanbieder (criteria: lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel) neem dan contact op met Marieke Gorkink; 06 1082 86 94.
> Lees meer...

Minister: extra steun voor streek- en regioproducten

Geplaatst op 28 augustus 2019 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. Het plan is om – in samenwerking met de provincies – een speciale handelsmissie in eigen land te organiseren om streekproducten bekender te maken en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Knellende wet- en regelgeving voor streekproducenten wordt aangepakt.
> Nieuwsbericht van ministerie van LNV

Korte ketens in Gelderland: onderzoek

Geplaatst op 28 augustus 2019 
Eén op de tien Gelderse boeren verkoopt een deel van het geproduceerde voedsel direct aan de consument. Daarmee is het percentage boeren dat deelneemt aan korte voorzieningsketens bijna 3 keer zo groot als het percentage biologische boeren. Dit blijkt uit onderzoek van Jan Willem van der Schans, onderzoeker van de WUR.
> Download onderzoek: Korte ketens in Gelderland door Jan-Willem van der Schans (pdf)

Landelijke themamiddag Voedselverspilling - Jong Leren Eten 2019

Geplaatst op 27 juli 2019 
Voorkom Voedselverspilling! jong geleerd,voor altijd geïnspireerd.
SAVE THE DATE: Wooensdag 9 oktober 2019, 13:00 - 17:00 uur | Openlucht Museum Arnhem.
Samen werken aan minder voedselverspilling; doet u mee? Ieder jaar verspillen Europeanen gemiddeld 173 kilo voedsel per persoon. Hoe komt dit,waarom is het zo moeilijk om dit getal omlaag te krijgen en wat kunnen we er aan doen? Deze landelijke themabijeenkomst staat daarom in het teken van voedselverspilling.
> Website landelijke themamiddag voedselverspilling Jong Leren Eten

Slotevent van de masterclass Lekker Lokaal Rivierenland

Geplaatst op 12 juni 2019 
Op 7 juni 2019 vond in het gemeentehuis van Buren het slotevent van de masterclass Lekker Lokaal Rivierenland plaats. Twaalf agrariërs namen deel aan de zes maanden durende masterclass, die werd gegeven door Wageningen Economic Research (WUR), om zo te verkennen welke nieuwe producten, verdienmodellen en ontwikkelkansen er voor hun bedrijven in de korte keten zijn.
De uitgewerkte productideeën werden door de agrariërs gepresenteerd aan een jury van wethouders, directeuren, supermarktmanager en de gedeputeerde van Provincie Gelderland, Peter Drenth. En zij waren onder de indruk!
> Bekijk de aftermovie die van het event is gemaakt

Netwerkbijeenkomst: donderdag 13 juni 2019

Geplaatst op 17 april 2019 
Tijdens deze bijeenkomst komen we meer te weten over de voedseltransitie-aanpak binnen deze regio. Cleantech Regio werkt onder andere met een Transitietafel Voedsel en Landschap en er zijn verschillende korte keten initiatieven in de gemeenten. Aanvullend inspireren we met mooie voorbeelden en actuele ontwikkelingen uit andere Gelderse gemeenten en regio’s. Kortom: de samenwerkingen, veelal vanuit POP3 Korte Keten projecten, zijn vruchten aan het afwerpen! Netwerkbijeenkomst voor Gelderse ambtenaren, voedselcoördinatoren én hun bestuurders.
Start om circa 10.00 uur – 14.00 uur einde.
> Lees meer....

Provincie Gelderland ondersteunt belang korte afzetketens

Geplaatst op 23 mei 2019 
Nooit eerder was de aandacht voor voedselbeleid zo groot. Ook bij de provincies, waar nu de nieuwe coalities worden gevormd na de verkiezingen van maart. In Gelderland staat een actief voedselbeleid al langer op de agenda. Onder meer dankzij het Gelders Kennisnetwerk Voedsel, dat zich inzet voor kortere regionale voedselketens.
> Lees meer ....

Duurzame dagelijkse kost niet alleen op bord van consument
Nieuwsbericht van Planbureau voor de leefomgeving

Geplaatst op 23 mei 2019 
Het produceren van voedsel heeft gevolgen voor het milieu, in Nederland en wereldwijd. Verduurzaming van de voedselconsumptie is niet alleen een taak van de boer of de consument. Een duurzamer dagelijks menu is alleen mogelijk als consumenten, maatschappelijke organisaties en alle partijen in de keten, van bord tot boer, hieraan meewerken. Overheden kunnen hierbij een cruciale rol spelen. Zo luiden enkele conclusies uit de PBL-publicatie Dagelijkse kost. Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.
> Lees meer ...

Op naar de 3e Voedsel Anders-conferentie

Geplaatst op Geplaatst op 13 april 2019 
Op veler verzoek is gestart met de organisatie van de derde grote Voedsel Anders-conferentie in Nederland in navolging van de succesvolle conferenties in 2014 en 2016. Begin 2020 wil de organisatie wederom 1000 mensen bij elkaar brengen die aan duurzame en rechtvaardige voedselsystemen werken. Wat moet er daar besproken worden? Wat moet er uit gehaald worden? Het voedsel-landschap is flink veranderd sinds 2016. Men hoort graag jouw inbreng voor de volgende conferentie.
Wil je meedenken? Kom dan naar de Voedsel Anders-netwerkbijeenkomst op 24 mei in de buurt van Amersfoort.
> Geef je interesse door via een mail naar info@voedselanders.nl

Kansen voor provinciaal en gemeentelijk voedselbeleid

Geplaatst op 13 april 2019 
De voedseltransitie is in volle gang. Overal in ons land zijn mooie voorbeelden van vernieuwende concepten van duurzame landbouw, korte ketens en betrokken burgers. Voor een volgende stap in deze belangrijke ontwikkeling is ondersteunend beleid nodig. Het provinciale beleid is de brug tussen (inter-) nationale missies en beleid en regionale, lokale acties. Provincies kunnen hierin op verschillende manieren een voortrekkersrol spelen.
> Download Kansen voor een Provinciale Voedsel agenda (pdf)

Slot-event Masterclass Korte Keten - Boeren in de korte ketens Ede en Barneveld (POP3)

Geplaatst op 8 april 2019
Dertien boeren uit de Foodvalley, één wens: hun producten verkopen op de lokale en regionale markt. Hoe gaan zij dit aanpakken? Ontdek het op 17 mei van 12.00 - 17.00 uur tijdens het slotevent 'Boeren in de korte keten.' Het slotevent is de afsluiting van de reeks masterclasses 'Produceren in de korte keten.' De boeren presenteren met trots de unieke concepten en producten die zij tijdens deze reeks hebben ontwikkeld aan een vakkundige jury.
> Lees verder....

12e Netwerkbijeenkomst

Geplaatst op 21 februari 2019
We waren op 21 maart te gast in De Liemers! Daar werken Gemeenten Duiven, Zevenaar en Westervoort samen met LTO Noord De Liemers Montferland, Liemers Trots en pluimveebedrijf Tomesen aan het ontwikkelen van korte ketens. Zij tekenden najaar 2018 een intentieovereenkomst om – als vervolg op het project Korte Ketens in het Liemers Landschap – verder te werken aan een groter marktaandeel voor de lokale producten.
> Lees meer....

POP3 Gelderland Korte voorzieningsketens - 4e tranche zomer 2019

Geplaatst op 21 februari 2019 
Vanaf 20 juni 2019 tot en met 20 september 2019 zal de regeling voor de vierde en zeer waarschijnlijk laatste keer worden opengesteld. De openstelling heeft als doel om de korte voorzieningsketen te versterken door een samenwerkingsverband van tenminste een gemeente en een lokale voedselproducent.
> Lees meer...

Floriade Dialogues Summit: 28 maart

Geplaatst op 21 februari 2019 
De eerste Floriade Dialogues Summit is een internationale Summit met het thema Green and healthy food cities for all!
Hoe maken we steden groener en gezonder? Waar staan we en welke stappen zijn er nog nodig? En wat is de beste manier om steden van voedsel te voorzien? Verwacht een levendige wetenschappelijke dialoog afgewisseld met inspirerende cases en best practices van internationale wetenschappers, activisten en koplopers!
> Lees meer ...

Boeren zonder grond! Deze Gelderse boeren van Mobiele Gaard laten zien dat het kan.

Geplaatst op 21 februari 2019 
De Mobiele Gaard is een gemengd boerenbedrijf, maar dan in een modern jasje: zonder grond! De boeren Stefan Hanstede en Els Hegger wilden een boerderij opzetten. Echter, voor wie geen land erft van ouders is dat vrijwel onmogelijk. De Mobiele Gaard in de gemeente Lochem boert op grond van particulieren. Een zeer vernieuwend concept, dat al in het eerste jaar veel landelijke pers haalde en tijdens de recente Biobeurs zelfs winnaar werd van de Boereninnovatieprijs Newbie 2018!
> Lees meer...

Terugblik Manifestatie Brood & Spelen

Geplaatst op 21 februari 2019 
Op woensdag 6 februari hebben de zestien winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen hun uitgewerkte plannen gepresenteerd tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. Dit leverde een rijk palet op aan innovatieve ideeën om urgente vragen – o.a. op het gebied van klimaat, energie, verstedelijking en verduurzaming boerenland – het hoofd te bieden. Projecten die voedselproductie combineren met natuurontwikkeling waren dominant aanwezig, net als voorstellen die inzetten op verkorting van de keten van producent naar consument.
> Lees meer...

[Publicatie] Streekeigenheid in regionale voedselproductie.
Voedsel als strategie voor een duurzame en betekenisvolle leefomgeving – Eet je Uitzicht

Geplaatst op 21 februari 2019 
Onze voedselkeuze draagt bij aan de omgeving waarin wonen, werken en recreëren. Specifieke streekkennis van voedselproductie draagt bij aan een goede aansluiting bij de beleidsdoelen van de Omgevingswet, zoals gezondheid en kringlooplandbouw. Deze handreiking biedt inspiratie om ook in uw streek aan de slag te gaan met het bij elkaar brengen van voedsel en leefomgeving.
> download Handreiking (pdf 10Mb)

Start van Burgerboerderijen

Geplaatst op 29 november 2018 
Op 24 november heeft Bea Schouten, gedeputeerde van provincie Gelderland, het eerste Veluwse Marke brood aangesneden en daarmee een openingshandeling verricht voor de start van Burgerboerderijen. Bij dit nieuwe initiatief kunnen burgers deelnemen in een coöperatie. Ze kunnen doneren, abonneren, producten afnemen (nu alleen nog brood), meedoen in activiteiten en participeren in boerderijen.
Burgerboederijen is een samenwerking tussen de Heideboerderijen en de Stichting Burger & Boeren voor Food (BB4F). Deze laatste wordt ook genoemd in de recente Initiatiefnota van Tweede Kamer lid Dik Faber (naast o.a. stichting Boert Bewust en Herenboerderijen) om de verbinding tussen boeren en burgers te herstellen of versterken.
>  Op de website van Burgerboerderijen.nl meer informatie. Aanmelden voor hun nieuwsbrief en een informatiebijeenkomst op 8 januari in het Schip van Blaauw te Wageningen is hier te vinden.
Download Initiatiefnota van Tweede Kamer lid Dik Faber (pdf)

Regionaal voedselevent Rijn IJssel Linge, verslag

Geplaatst op 10 september 2018 
Op 12 april jl kwamen bijna 100 lokale ondernemers en andere professionals samen op uitnodiging van de Voedselregio Rijn IJssel Linge tijdens het event 'Eet je regio'.
Op het programma stond het ontmoeten, insprireren en stimuleren van lokale voedselondernemers centraal. Dit gebeurde onder andere door nieuwe verbindingen tot stand te laten komen op de 'marktvloer' waar ondernemers hun producten en diensten konden laten proeven en hun verhalen vertellen.
Naar het verslag (pdf)

11e Netwerkbijeenkomst

Geplaatst op 05 juli 2018 
Op woensdagmiddag 10 oktober zijn we welkom bij de Provincie Gelderland in Arnhem. Hoe kunnen we ontwikkelingen op het thema voedsel versnellen door de relatie te zoeken met andere beleidsopgaven zoals klimaatverandering, vitale landbouw, circulaire economie, bodem en gezondheid? We lunchen in het bedrijfsrestaurant van het provinciehuis, dat ook in de weer is met producten uit de regio. Op deze dag verzorgt de provincie ook een korte instructie voor POP3 over de openstelling van de 3e tranche. 
> Lees verder...

Initiatieven in kaart

Geplaatst op 05 juli 2018 
Tijdens de netwerkbijeenkomst van 14 juni 2018 werd opnieuw de wens duidelijk om alle initiatieven op gebied van voedsel en korte ketens in de provincie Gelderland (letterlijk) in kaart te brengen. Er blijken al verschillende websites en platforms te bestaan. Ondernemers kunnen hun project bijvoorbeeld op de kaart zetten via Voedsel Anders. En gemeenten kunnen initiatieven aan het Receptenboek van de City Deal Voedsel toevoegen.

Interview Marion Schoenmakers, voedselcoördinator in Barneveld

Geplaatst op 05 juli 2018 
Hoe verloopt het opzetten van korte voedselketens tot dusverre in de gemeente Barneveld en omstreken? Welke concrete resultaten zijn er geboekt en wat zijn lessen voor andere gemeenten? Marion Schoenmakers neemt ons als voedsel-coördinator mee in een verhaal over kip, ei en de menselijke maat. 
> Lees verder

Initiatief Jong Leren Eten

Geplaatst op 06 juni 2018 
Jong Leren Eten staat voor: zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS.  Natuur- en gezondheidsorganisaties werken hierin samen. 
>  Lees verder

Netwerkbijeenkomst 14 juni 2018: Korte Keten in de praktijk

Geplaatst op 06 juni 2018 
De presentaties van de 10e netwerkbijeenkomst van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel staan online op deze site. De bijeenkomst had het thema de Korte Keten in de praktijk. We waren te gast bij Villa Ruimzicht in de gemeente Doetinchem! De bijeenkomst stond geheel in het teken van praktijkvoorbeelden en ervaringen met korte voedselketens, onder meer van POP3 voedsel coördinatoren.  
>  Lees verder

Netwerkbijeenkomst naar De Verspillingsfabriek op 25 april 2018

Geplaatst op 07 mei 2018 
Voedselverspilling is een zeer actueel en urgent thema. Op een inspirerende en passende plek – namelijk De Verspillingsfabriek – vond de netwerk-/inspiratiebijeenkomst rondom voedselverspilling plaats. De bijeenkomst vond plaats als onderdeel van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en het regionaal programma voedsel FoodValley.
Download het sfeerverslag van de bijeenkomst (pdf)

Samen werk maken van korte voedselketens door 7 Achterhoekse partijen

Geplaatst op 12 april 2018 
Persbericht: Streekvoedsel is lekker, hip en duurzaam! Dit vinden in elk geval de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen, de Vereniging Streekproducten Achterhoek en Liemers, Versboerderij Daalwiek,Binnenstadsmanagement Zutphen en Stichting Zutphen Promotie. Samen maken zij werk van een korte voedselketen in de Achterhoek. Dit is een nieuwe, korte keten tussen lokale producenten en retail, horeca en recreatie om producten uit de Achterhoek aan de consument te kunnen bieden. Alle partijen tekenden op 7 maart een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking ismede mogelijk gemaakt door POP3 korte ketens.
Download persbericht (pdf)

Behandeling 'Voorstel Gelderse kijk op voedsel'in Gelderse Gedeputeerde Staten

Geplaatst op 29 maart 2018 
Op 28 maart 2018 is de statenbrief met als titel 'de Gelderse kijk op voedsel' besproken. De moeite waard om terug te luisteren om de verschillende invalshoeken van de fracties en de reactie van gedeputeerde van Dijk over de ontwikkeling van het Gelders voedsellandschap te horen. Belangrijke speerpunten: aandacht voor voedsel naast landbouwbeleid, korte ketens, bodemkwaliteit, voedselverspilling (ook wild verwaarding) en consumptie van meer plantaardige eiwitten. Grootste uitdaging: het veranderen van het eetgedrag van de consument.
> Luister naar audiostream van de Commissie vergadering - agendapunt 5
> Download Statenbrief 'Gelderse kijk op voedsel' (pdf)

Markthal met streekproducten

Geplaatst op 15 maart 2018 
Met Europese en provinciale subsidie voor het platteland wil de provincie Gelderland korte voorzieningsketens, een korte lijn tussen lokale producent (agrariër) – verwerker of distributeur en consument, stimuleren. 
De gemeente Doetinchem ontving hieruit subsidie om de mogelijkheden van een markthal voor regionale producten te verkennen. Liesette Hensen, die als voedselcoördinator de verkenning uitvoerde, vertelt over de uitkomsten en de inzichten die zij heeft opgedaan.
> lees verder.....

Artikel: Samenwerken aan korte voedselketens met streekproducten

Geplaatst op 15 maart 2018 
Op Regio Online is een artikel geplaatst over samenwerken aan korte ketens met streekproducten. Streekvoedsel is lekker, hip en duurzaam! Dat vinden in elk geval de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen, de Vereniging Streekproducten Achterhoek en Liemers, Versboerderij Daalwiek,Binnenstadsmanagement Zutphen en Stichting Zutphen Promotie. 
Samen maken zij werk van een korte voedselketen in de Achterhoek. Dit is een nieuwe, korte keten tussen lokale producenten en retail, horeca en recreatie om producten uit de Achterhoek aan de consument te kunnen bieden.
> lees het volledige artikel...

Aankondiging: Prijsvraag Brood en Spelen

Geplaatst op 7 maart 2018 
De provincie ondersteunt de prijsvraag Brood en Spelen die uitgeschreven wordt door het College van Rijksadviseurs (CRa). Door middel van de prijsvraag Brood en Spelen wordt gezocht naar radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de toekomst van het platteland.
De prijsvraag koppelt suggesties en ideeën van grondbezitters zoals agrariërs en andere landbezitters aan ontwerpers. Daarvoor is een speciale match-website beschikbaar en organiseren zij een informatieavond. Voorstellen voor de ontwerpprijsvraag worden begin juli bekend gemaakt. Dat betekent dat eerste voorstellen voor de match snel moet gebeuren. Uitgewerkte voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 juni 12.00 uur ingediend worden. Vervolgens kiest de jury maximaal 8 projecten (Gelderland/Overijssel) voor de tweede ronde. Die ontvangen 25.000 euro voor het uitwerken van hun project.
U wordt opgeroepen om voorstellen in te dienen. Meer informatie over de prijsvraag vindt u op www.prijsvraagbroodenspelen.nl. In december 2018 zullen de uitgewerkte projecten worden gepresenteerd.

Subsidieregeling Innovatieve Concepten 

Geplaatst op 7 maart 2018 
De Subsidieregeling Innovatieve Concepten, onderdeel van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt dit jaar opengesteld vanaf begin december. Subsidie wordt verstrekt aan een interdisciplinair samenwerkingsverband voor de (door)ontwikkeling van een innovatief concept.
Voorgaande jaren kon het innovatief concept betrekking hebben op alle thema’s die een bijdrage leveren aan een meer duurzame landbouw. Dit jaar zal de focus liggen op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Gelderse platteland. Door deze keuze sluit de subsidieregeling naadloos aan op de prijsvraag Brood en Spelen.
Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden voor de uitwerking van een voorstel dat is ontwikkeld in het kader van de prijsvraag, inclusief degenen die al geld hebben ontvangen via de prijsvraag, en tevens voor samenwerkingsverbanden die daar niet aan hebben deelgenomen.
Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor de mailinglijst over deze subsidieregeling via y.geelen@gelderland.nl.

Column Deltaplan Voeding 

Geplaatst op 7 maart 2018 
De tijd is rijp voor een nationaal voedingsprogramma. Dat schrijft Edith Feskens, Hoogleraar voeding Wageningen UR, in haar column.
> lees de column...

Uitnodiging: Lancering van online marktplaatstool Food Value op 15-1-2018

Geplaatst op 8 januari 2018 
Op 15 januari wordt niet alleen versie 1 van de nieuwe online marktplaatstool gelanceerd, maar wordt ook gediscussiëerd over hoe we de lokale keten echt een stap verder krijgen. Leden van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst!
Veel boeren overwegen om ecologischer en lokaler te gaan boeren, maar weten niet hoe ze de markt moeten bereiken. Veel horeca en winkels willen graag lokaal inkopen maar zien op tegen het gedoe. Food Value lost deze problemen op! 
Het afgelopen half jaar heeft The Plant met behulp van een POP3 innovatiesubsidie de gloednieuwe online marktplaatstool voor professionals in de lokale keten doorontwikkeld met echte boeren, winkels, horeca en transporteurs uit de regio Arnhem-Nijmegen. Zij willen er mee verder.
> Stuur een mailtje naar info@theplant.nl als je belangstelling hebt om te komen.
> Meer info op http://theplant.nl en https://foodvalue.nl

Focus op resultaat

Geplaatst op 8 januari 2018 
Interview met Liesette Hensen over de mogelijkheden voor een markthal met streekproducten in Doetinchem
Met de POP3-subsidie voor Korte Voorzieningsketens wil de Provincie Gelderland korte ketens stimuleren, door het instellen van een voedselcoördinator die ondernemers en lokale initiatieven helpt, stimuleert en verbindt. De gemeente Doetinchem deed in dit kader een subsidie-aanvraag voor het verkennen van de mogelijkheden van een markthal voor regionale producten. Aan het eind het jaar kijken we met Liesette Hensen, die als voedselcoördinator de verkenning uitvoerde, naar de uitkomsten van deze verkenning en de inzichten die zij heeft opgedaan.
> lees het gehele interview hier...

World Food Day op 14 oktober in Ede

Geplaatst op 6 oktober 2017 
Kom je ook naar de World Food Day op zaterdag 14 oktober op het Mauritskazerne in Ede! Ontdek het verhaal achter je eten in tientallen excursies, workshops, talkshows, films en een streekmarkt. 
> lees verder...

Publicatie openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau - korte voorzieningsketens

Geplaatst op 6 oktober 2017 
Komende week wordt de formele publicatie van het openstellingsbesluit verwacht. Deze openstelling stelt samenwerkingsverbanden met tenminste één Gelderse gemeente en streekproducent in staat om samenwerking en planvorming ten aanzien van korte ketens te realiseren.
Op onze website leest u alvast het openstellingsbesluit. Als het openstellingsbesluit formeel is gepubliceerd dan zal die hier vermeld worden.
> lees verder...

Terugblik netwerkbijeenkomst ondernemen in de korte keten op 14 september

Geplaatst op 9 oktober 2017 
Deze 8e bijeenkomst waren we te gast op boerderij Groot Steinfort in Joppe en stond in het teken van ondernemen in de korte keten. Boer Erik Smale vertelde hoe hij maar liefst 90 a 95% van het veevoer van eigen land haalt. Boer Ronald Pelgrom uit Hummelo kwam langs met één van zijn 3 foodtrucks waarmee hij zijn eigen ijs afzet. Ook stonden we stil bij de Agenda Vitaal Platteland en de POP3-regeling korte voorzieningsketens. Provincie Gelderland lichtte de aankomende openstelling toe.
> lees verder...

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst 14 september

Geplaatst op 22 augustus 2017 
Voor de volgende bijeenkomst nodigen we u uit in de gemeente Lochem. Deze bijeenkomst is in de middag, van 14.00 – 17.00 uur. Met o.a.:

  • Wethouder Trix van der Linden over ontwikkelingen en (voedsel)ambities in de gemeente Lochem

  • Aankondiging en toelichting 2e tranche POP3 Korte Voorzieningsketens. Openstelling is op 30 oktober 2017.

  • Lokale ondernemers over hun food-concept: Melkveehouder Erik Smale die voor 90% in zijn eigen veevoer voorziet en Ijsboerderij Steenhoven komt met zijn foodtruck!

  • Update POP3 project van Lochem en Bronckhorst

  • Agenda Vitaal Platteland; hoe komen we tot nieuwe projecten?
   > lees verder...

Aankondiging openstelling 2e tranche POP3 Korte Voorzieningsketens

Geplaatst op 21 augustus 2017 
Na de 1e tranche zijn inmiddels in diverse Gelderse gemeenten voedselcoördinatoren aangesteld. In totaal zijn 18 gemeenten betrokken bij deze projecten. De tweede openstelling van deze tenderregeling is van 30 oktober 2017 tot en met 11 december 2017. Tijdens de netwerkbijeenkomst op 14 september zal de openstelling  worden toegelicht en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere gemeenten en uw eigen plannen verder te verdiepen
> lees verder...

World Food Day op 14 oktober in Ede

Geplaatst op 21 augustus 2017 
In 1981 riep de FAO de World Food Day in het leven om wereldwijd aandacht te vragen voor voedselzekerheid. Op zaterdag 14 oktober strijkt het jaarlijkse evenement neer bij de Mauritskazerne in Ede. We onderzoeken de paradoxen en dilemma’s van het wereldvoedselvraagstuk aan de hand van zes thema’s – innovatie, gezondheid, honger & conflict, klimaat, eetcultuur, verdeling van voedsel – en gaan op zoek naar verhalen en mensen die nu al het verschil maken. Wat kunt u morgen anders doen om uw steentje bij te dragen? Kom langs en doe mee!
> lees verder...

Netwerkbijeenkomst Korte ketens & voedseleducatie op 15 juni 2017 te Renkum

Geplaatst op 5 juli 2017 
De netwerkbijeenkomst van 15 juni 2017 ging over korte voedselketens en voedseleducatie. Ruim 30 deelnemers waren bijeen bij Boerderij Veld & Beek in Renkum! Op beide thema’s zien we dat veel gemeenten ambities hebben en concrete stappen zetten. 
De terugblik op deze netwerkbijeenkomst en de presentaties staan nu online!
> lees verder...

Zesdaagse Masterclass Voedseltransitie
31 Oktober 2017 - 06 Maart 2018

Geplaatst op 5 juli 2017 
In een zesdaagse masterclass word je meegenomen in transitiedenken. Je maakt kennis met de belangrijkste problemen in ons voedselsysteem, leert hoe transities werken, hoe opschaling en doorbraken tot stand kunnen komen en hoe jij als ‘inspirational leader’ jouw eigen rol binnen de transitie kunt pakken. Je bent te gast bij interessante voorbeeldbedrijven en er wordt een keur aan gastdocenten aangeboden waaronder: dwarse wetenschappers, frisse vernieuwende ondernemers, eten door topkoks en meer.
> Meer informatie zie Transition Academy

Excursie naar de Streekkantine van gemeente Wageningen, donderdag 18 mei van 11 tot 14 uur

Geplaatst op 20 april 2017
De aandacht voor lokale producten groeit. Streekkantine brengt de producten van lokale boeren letterlijk over de drempel in bedrijfsrestaurants van lokale overheden. De Streekkantine van gemeente Wageningen is het meest recent gerealiseerd.
> lees verder...

Programma Jong Leren Eten

Geplaatst op 20 april 2017
Het programma Jong Leren Eten(afgekort JLE) is een Rijksprogramma van 2017-2020 waarin kinderen van 0 tot 18 jaar kennis leren en ervaringen opdoen met gezond en duurzaam eten.
> lees verder...