Regelingen ter bestrijding van negatieve Corona effecten

Aangepast op 14 mei 2020

In deze COVID-19 periode hebben veel ondernemers en initiatieven het zwaar. We proberen een overzicht te bieden van de ondersteuning die overheden aanbieden om de negatieve effecten onder ondernemers waar mogelijk te bestrijden. Zo houdt de provincie actuele informatie bij op een speciale COVID-19 pagina met onder meer een Gelderse impactmonitor. Ook zijn er voor uitvoerders van POP3 projecten eventuele mogelijkheden om mee te denken als u als initiatiefnemer in de problemen komt. Daarnaast zijn er diverse andere regelingen en financiële ondersteuning.

 • COVID-19 pagina provincie Gelderland. Met actuele informatie over COVID-19. Hier is onder andere de Gelderse impactmonitor te vinden. Momenteel zijn er 2 edities verschenen van de Gelders Impactmonitor.

  > Lees meer...

 • Voor de uitvoerders van POP3 projecten. Het wegvallen van subsidies kan u als initiatiefnemer in de problemen brengen. Dit willen we voorkomen door actief mee te werken aan oplossingen. We vragen u eventuele wijzigingen altijd te melden via ons subsidieportaal. Vragen en antwoorden over COVID-19 & subsidies vindt u in dit overzicht.

  > Lees meer...

 • Opkopen. Om tuinders en boomtelers financieel te helpen koopt Provincie Gelderland bloemen, groenten en bomen op. Zo helpen we kwekers die hun producten door de coronacrisis niet kwijt kunnen. In samenwerking met telers uit de omgeving van Arnhem en Nijmegen en Greenport Gelderland gaan bloemen en groenten naar de voedselbank. Daarnaast planten Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap de extra bomen op hun terreinen, in overleg met de provincie.

  > Lees meer...

 • Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Overzicht van maatregelen voor ondernemers met betrekking tot Corona.

  > Lees meer...

 • Overzicht LNV van Noodpakket COVID-19. Het ministerie van LNV publiceerde 17 april 2020 een overzicht van de maatregelen waar ondernemers in de land- en tuinbouw aanspraak op kunnen maken. En bij welk ‘loket’ ze daarvoor moeten zijn. Het overzicht is hier te vinden.
 • Extra overbruggingskrediet voor kleine bedrijven
  Voor kleine bedrijven uit het micro-, midden- en kleinbedrijf met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000, maakt de overheid € 750 miljoen aan overbruggingskredieten mogelijk. Financiers verstrekken het zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).
  > Lees meer...
 • Gratis coaching voor ondernemers met problemen dankzij corona
  Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan.
  > Lees meer...