Gelders Kennisnetwerk Voedsel verbreedt haar focus

Geplaatst op 22 april 2020

Sinds de start in 2014 richt het Gelders Kennisnetwerk Voedsel zich op gemeenten en later ook op POP3 voedsel coördinatoren. We ondersteunen hen in hun faciliterende rol op het gebied van voedsel en korte ketens. In de loop der jaren hebben ook diverse voedselcoöperaties en andere initiatieven een belangrijke rol ingenomen in het organiseren van regionale duurzame voedselketens. Deze ketensamenwerkingen en collectieven hebben – vaak samen met de gemeente - een belangrijke intermediaire rol in de regio’s. Het belang van korte en duurzame voedselketens staat inmiddels dus ruimschoots op de gemeentelijke agenda’s en veel gemeenten en initiatieven werken aan een verdere professionalisering en opschaling.
20190613_133315_kl.jpgAls provincie ondersteunen we dat graag en daarom verbreden we de focus van dit netwerk naar deze initiatieven en samenwerkingen. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel werkt daarbij vooral aan kennisdeling en stimuleren van nieuwe verbindingen en samenwerkingen in de keten.
We doen dat onder meer door live ontmoetingen, zoals het organiseren van de Gelderse Korte Keten Beurs en Handelsmissie van het ministerie van LNV. Deze zijn echter voorlopig uitgesteld. We hopen dat deze in het najaar alsnog plaatsvinden.
Ook ondersteunen we de Taskforce Korte Ketens om via de Campagne #SupportYourLocals aandacht te vragen onder consumenten. Zeker ook in deze tijd.
COVID-19 heeft veel effect op de korte keten. Om daar een beeld van te krijgen zochten we contact met diverse Gelderse partijen. De korte keten heeft een flinke klap gekregen doordat de horeca – het belangrijkste afzetkanaal – dicht is. Tegelijkertijd zijn verschillende initiatieven bezig om in deze tijden versneld in te spelen op de consumentenmarkt.

We nodigen de Gelderse ondernemers in de korte voedselketen graag uit zich aan te sluiten bij het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. U kunt zich aanmelden voor nieuwsbrieven en bij specifieke vragen of suggesties komen we graag met u in contact.