Hoe vergaat het Gelderse ondernemers in de korte keten?

Interview met Hilde Engels - De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor

Geplaatst op 10 april 2020
Door Marianne Karstens

Dat de maatregelen rondom Covid-19 onze samenleving en ondernemingen ontwrichten is inmiddels duidelijk. Maar soms is ontwrichting precies wat een transitie nodig heeft om nieuwe kansen te benutten. Daarvoor zijn ondernemerschap, visie, veerkracht en een gezonde dosis geluk belangrijke ingrediënten. En wat ook nodig is, is dat we elkaar een handje helpen, durven delen en leren van de uitdagingen waar we voor staan.
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel interviewt initiatiefnemers in de korte keten, om te zien hoe het hen vergaat en om anderen te inspireren met deze goede voorbeelden.

 

Enthousiast en betrokken

Foto interview hilde engels_kl_met grijze tekst.jpgOm een beeld te krijgen wat er speelt bel ik met Hilde Engels, van De Coöperatieve Fruitmotor en mede-initiatiefnemer van Puur Betuws. Hilde is één van de meest positieve, actieve en betrokken personen die ik ken als het aankomt op verduurzamen van ons voedselsysteem. Ze is een ondernemer met op lokaal niveau aandacht voor biodiversiteit en samenwerking tussen ondernemers en tegelijk heeft ze oog voor grote maatschappelijke vraagstukken.

In de Betuwe is Hilde thuis. En daar gedijt die regio erg goed bij. Ze zet zich in voor initiatieven zoals de coöperatieve Betuwse Fruitmotor. De Fruitmotor maakt onder andere de beste cider van Nederland van restappels van lokale telers.
Sinds kort werkt Hilde ook aan het platform Puur Betuws. Dit samenwerkingsverband is mede mogelijk gemaakt door een POP3 Korte Keten subsidie en heeft als missie een sociale en duurzame lokale keten te realiseren, waarin aanbieders en afnemers van lokale producten met elkaar worden verbonden.

 

Veel belangstelling voor regionaal platform

Ik vraag Hilde hoe het gaat. Hilde begint (zoals altijd) positief. Ze is ontzettend trots op de eerste producenten- en afnemersbijeenkomsten van Puur Betuws. Daarbij was een grote diversiteit aan ondernemers aanwezig. Er bleek veel belangstelling en momentum. Vol vertrouwen werken de initiatiefnemers de komende tijd aan het regionale platform zodat deze, conform planning, op 12 juni 2020 kan worden gelanceerd.

 

Corona maakt het toch spannend

Al gauw begint een lichte terughoudendheid. Hilde: “Maar ja, of het allemaal lukt en of we het draagvlak en enthousiasme kunnen behouden is nog maar de vraag. We richten ons in eerste instantie op B2B: we verbinden producenten aan afnemers in de zorg en foodservice. Vanwege Corona nu wel een lastig segment om voldoende afzet voor te kunnen realiseren met een nieuw platform.”

 

Hoe gaat het platform Puur Betuws werken?

Hilde wordt weer enthousiast: “Het platform biedt meer dan alleen het lokaal verbinden van vraag en aanbod. Het krijgt zelfs een duurzaamheidsrating. Zo worden waarden zoals kringlooplandbouw, biodiversiteit, sociale betrokkenheid in beeld gebracht en ondernemers die daar het beste op ‘scoren’ krijgen meer zichtbaarheid op het platform. Daaruit volgt hopelijk meer verkoop waardoor de producenten kunnen blijven investeren in duurzaamheid.”

 

Regionale samenwerking

Ik ben benieuwd hoe Puur Betuws zich verhoudt tot Betuws Best een initiatief van Lekker Lokaal Rivierenland in dezelfde regio. Hilde licht toe: “Betuws Best is een sterk toeristisch merk om streekproducten uit de regio onder de aandacht te brengen. Het merk is in beheer bij het RBT en zij stimuleren daarmee de nodige aandacht voor streekproducten in de regio, bijvoorbeeld met fietsroutes en marketing. Alhoewel we samenwerking onder één naam en merk hebben verkend, lijkt het voor de fase waarin we ons nu begeven het meest logisch om als twee losse initiatieven verder te gaan en de samenwerking op te zoeken daar waar het mogelijk is.”

Tot slot wil ik graag weten of wij vanuit het Gelders Kennisnetwerk Voedsel / Provincie Gelderland iets voor haar kunnen betekenen. Daarvoor kijkt Hilde even voorbij de korte termijn en de regio: “Ik ben benieuwd welke impact deze crisis gaat hebben in de loop van de komende jaren. Het laat ons zien dat de globale ketens kwetsbaar zijn en dat het met oog op voedselzekerheid en regionale economische veerkracht belangrijk is om korte ketens te realiseren. Ik hoop dat daar in het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) meer aandacht en financiële middelen voor beschikbaar komen. En dat partijen zoals de provincie en regionale banken ook ná de opstartfase financieel blijven ondersteunen, zodat korte ketens onderdeel worden van de nieuwe realiteit in plaats van een niche in het huidige systeem.”

 

Zie ook:

defruitmotor.nl
puurbetuws.nl