Korte ketens in Gelderland: onderzoek

Eén op de tien Gelderse boeren verkoopt een deel van het geproduceerde voedsel direct aan de consument. Daarmee is het percentage boeren dat deelneemt aan korte voorzieningsketens bijna 3 keer zo groot als het percentage biologische boeren. Dit blijkt uit onderzoek van Jan Willem van der Schans, onderzoeker van de WUR.

> Download onderzoek: Korte ketens in Gelderland door Jan-Willem van der Schans (pdf)

Van der Schans voerde het onderzoek uit in opdracht van provincie Gelderland. De provincie wil graag het aandeel van korte ketens vergroten, zodat het boeren een eerlijke prijs voor het voedsel krijgen, consumenten beter weten waar het voedsel vandaan komt en er minder voedsel kilometers nodig zijn. landelijk gebied economisch en sociaal vitaal blijft. Daarvoor zijn innovaties in de landbouw nodig. Korte voorzieningsketens spelen hier een belangrijke rol in. De provincie ondersteunt deze korte ketens via het Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP3).
 

Aanbevelingen

In Gelderland zijn er in aantal meer boeren met korte voorzieningsketens bezig dan het landelijk gemiddelde. Het valt daardoor op dat het omzetaandeel rond het landelijk gemiddelde ligt. Het onderzoek geeft aan dat producten die vanaf het erf direct consumeerbaar zijn (b.v. fruit en eieren), hogere regionale verkopen hebben. Daarom is met name het aandeel korte keten in gebieden met veel fruitbedrijven erg hoog. Omgekeerd is het aandeel in de melkveehouderij en vleesketens erg laag. Van der Schans beveelt daarom aan om regionale verwerkingscapaciteit te stimuleren. Daarmee richt het beleid zich meer op regionale samenwerking in korte ketenclusters en minder op individuele projecten.
 

Wat zijn korte ketens

Bij korte ketens zit er maximaal 1 tussenschakel tussen de voedselproducent en de consument. Hierdoor zijn er minder transportbewegingen nodig. Korte ketens dragen daardoor bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot omdat er minder voedselkilometers nodig zijn, consumenten weten beter waar het voedsel vandaan komt en het landelijk gebied blijft economisch en sociaal vitaal. Provincie Gelderland wil daarom graag het aandeel van korte voorzieningsketens vergroten.