Jong Leren Eten programma 2017-2020

Het programma Jong Leren Eten(afgekort JLE) is een Rijksprogramma van 2017-2020 waarin kinderen van 0 tot 18 jaar kennis leren en ervaringen opdoen met gezond en duurzaam eten. Het doel van Jong Leren Eten is dat kinderen structureel kennis opdoen van en ervaringen meemaken met betrekking tot gezond en duurzaam voedsel en zich bewust worden hoe zij zelf dor middel van bewuste keuzes hun gezondheid positief kunnen beïnvloeden. Jong Leren Eten probeert te stimuleren dat in de kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs interventies structureel ingebed worden in opvang- & onderwijsbeleid. De interventies waar aan gedacht kunnen worden zijn bijvoorbeeld: boerderijeducatie, moestuinen, gezonde/groene schoolpleinen, natuuronderwijs, gezonde traktatiebeleid, schoolfruit, schoollunch en/of gezonde schoolkantine, waterprojecten, smaaklessen in de klas, bezoeken aan een supermarkt, kooklessen, aandacht voor mondgezondheid, beweging etc. etc..

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

In het programma wordt samengewerkt op basis van programma’s Gezonde School en DuurzaamDoor, waarin ook partners als Ministerie OCW, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD-en, Natuur- en Milieu Educatiecentra (NME), GroenGelinkt en allerlei andere overheden, organisaties en bedrijven samenwerken.
 

Ondersteuning vanuit Jong Leren Eten

Voor Groen Gelinkt geldt in 2017 en 2018 een kennismakingsaanbod voor lokale NME centra om kostenloos hun aanbod te delen en zo het aanbod in Nederland via de portal beter landelijk in beeld te krijgen en digitaal richting het onderwijs te ontsluiten. Zie hiervoor Groen Gelinkt. 

Voor scholen geldt binnen Jong Leren Eten jaarllijks een ondersteuningsaanbod om het vignet Gezonde School met themavignet voeding te behalen. Zie hiervoor de website van de Gezonde School Ondersteuningsaanbod.

Op de website Jong Leren Eten is meer informatie te vinden over het programma Jong Leren Eten en meer te vinden aan groene en gezonde voedsel interventies voor kinderopvang & onderwijs. Daar kunt u zich tevens abonneren op de Jong Leren Eten nieuwsbrief en kunt u het programma volgen via twitter via @jonglereneten.

In de provincie Gelderland zijn makelaar Jolijn Zwart-van Kessel, werkzaam bij de Wageningen Universiteit en co-makelaar Bernadette Janssen, werkzaam bij de GGD Gelderland-Zuid, benoemd om betrokken partijen zoals provinciale en lokale overheden als regio en gemeenten, onderwijs, natuur- & milieueducatiecentra, GGD en aanbieders van voedseleducatie interventies en gezondheidsinterventies de komende jaren te verbinden en gezamenlijk te stimuleren tot méér aandacht voor gezond en duurzaam voedsel in Gelderland in opvang en onderwijs.
 

U kunt de makelaars in Gelderland bereiken via:
 

Makelaar
Jolijn Zwart-van Kessel
jolijn.zwart-vankessel@wur.nl
0317-489671

Co-makelaar
Bernadette Janssen
bjanssen@ggdgelderlandzuid.nl 
088 - 144 71 19

Beiden werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag