Help initiatieven door praktische oplossingen te vinden

Veel initiatieven zijn al geholpen met een ambtenaar die meezoekt naar praktische oplossingen

Hoe kun je hier intern aan bijdragen?

 • Wees benaderbaar voor burgers 
 •   wijs intern een contactpersoon aan of organiseer een ‘loket’
 •   zorg een vrije rol als ambtenaar. Zo kun je maximaal inspelen op ontwikkelingen en ideeën vanuit de samenleving.
 • Sluit aan bij reeds bestaande programma’s op bijvoorbeeld duurzaamheid of milieu
 • Communiceer over jouw rol als gemeente. Wat kunnen bewoners en ondernemers van jullie verwachten?
 • Reserveer handgeld. Kleine bijdragen kunnen gebruikt worden voor het huren van een zaal, catering of een busje voor een excursie
 • Richt je op uitvoering in plaats van ‘beleid’. Denk niet dat je eerst beleid moet maken. De energieke burgers wachten daar niet op. 
 • Stuur niet teveel op je eigen beleidsdoelen. Brede initiatieven van burgers en ondernemers kennen een eigen dynamiek. Actief samenwerken en meebewegen levert vaak veel op: 1+1 = 3.

Hoe kun je hier extern aan bijdragen?

 • Zoek actief contact op met initiatieven. 
 • Help initiatiefnemers door praktisch mee te zoeken naar oplossingen en bijvoorbeeld belemmeringen te verminderen. Of hen te koppelen aan andere ondernemers of je collega’s bij de gemeente.
 • Wees niet bang dat je initiatieven niet kunt helpen zonder middelen en tijd.