POP3 Gelderland Korte voorzieningsketens

Met de POP3-subsidie voor Korte Voorzieningsketens wil de Provincie Gelderland korte ketens stimuleren. Gemeenten kunnen een voedselcoördinator instellen die ondernemers en lokale initiatieven helpt, stimuleert en verbindt. Gelderland streeft er naar dat over een paar jaar in iedere Gelderse gemeente een samenwerkingsverband actief aan het werk is met (lokale) korte voorzieningsketens. Momenteel zijn al in veel gemeenten ervaringen opgedaan met een dergelijke samenwerking. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel stimuleert graag de kennisuitwisseling tussen de voedsel coördinatoren onderling en met andere gemeenten. Dat doen we tijdens bijeenkomsten, maar ook tussendoor. Wilt u ook leren van andere gemeenten en voorbeelden uit de praktijk? Zie hieronder wie betrokken is bij de lopende POP3 trajecten en neem vooral contact met elkaar op!
Zie lijst met POP3 voedselcoördinatoren
Dit figuur  laat zien welke gemeenten binnen Gelderland tot dusverre deelnemen aan de POP3 regeling (tranche 1 en 2).
 


Openstelling vierde tranche: zomer 2019

Vanaf 20 juni 2019 tot en met 20 september 2019 zal de regeling voor de vierde en zeer waarschijnlijk laatste keer worden opengesteld. De openstelling heeft als doel om de korte voorzieningsketen te versterken door een samenwerkingsverband van tenminste een gemeente en een lokale voedselproducent.

Gedurende de openstelling kunt u voor advies op maat gebruik maken van consultatie momenten die plaats vinden bij het Provinciehuis, Markt 11 in Arnhem. De volgende momenten zijn voor u gereserveerd: maandag 5 augustus van 12.00 - 17.00 vergaderruimte B en donderdag 12 september tussen 9.00 - 15.00. Neem voor meer informatie over deze openstelling of het plannen van een afspraak contact met ons op via Advies op maat”.

Zie ook:

Resultaten

De eerste POP3 projecten heben inmiddels resultaat opgeleverd. In onderstaande documenten vindt u voorbeelden hiervan.

Openstelling derde tranche

Vanaf 29 oktober 2018 tot en met 10 december 2018 was de regeling voor een derde keer opengesteld. De openstelling heeft als doel om tenminste een gemeente en een lokale voedselproducent te verbinden middels een samenwerkingsverband gericht op het realiseren van een korte keten.
> De derde tranche:  Download het overzicht .
Zie ook: https://www.gelderland.nl/POP3-Korte-voorzieningsketens

Met de afgelopen openstellingsperioden zijn er nu in totaal 17 samenwerkingsprojecten ondersteund met deze regeling. De eerste projecten zijn inmiddels afgerond en hebben resultaten opgeleverd. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina en op de site van de provincie Gelderland/Duurzame-land-en-tuinbouw. Het is onze wens dat uiteindelijk in alle Gelderse gemeenten samenwerkingsverbanden zijn ontstaan om korte voorzieningsketens te bevorderen. 
Voor meer informatie over POP3 derde tranche, neem contact op met “Advies op maat/Marianne Karstens Voorafgaand aan de netwerk bijeenkomst van 10 oktober as werd meer informatie gegeven over deze POP3 regeling en was er ruimte om vragen te stellen.    
 Terugblik eerste en tweede tranche
De resultaten van de eerste tranche POP3 projecten (2016) worden nu zichtbaar (zie bijvoorbeeld het verslag van 14 juni en het interview met Marion). In 2017 (tweede tranche) zijn er 9 projecten ingediend, waarvan 8 projecten positief beoordeeld. Bij die aanvragen zijn 18 gemeenten en 16 andere partijen betrokken (zoals bijvoorbeeld een bank, LTO en streekproducenten). In 2017 gaan projectvoorstellen in vergelijking met 2016 vaker om het opstellen van een plan dan alleen over het opzetten van een samenwerking. Ook hebben de projectvoorstellen van 2017 een langere looptijd (ruim 2 jaar). Dat is zinvol; een vertrouwensband opbouwen binnen de samenwerking kost tijd.
Meer informatie over POP3 Korte Ketens 2017 lees je hier.
 

Publicatie openstellingsbesluit POP3 2e tranche

Van 30 oktober t/m 11 december 2017 was de openstelling van de 2e Tranche van de POP3 regeling Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau - korte voorzieningsketens.
Publicatie openstellingsbesluit
Deze openstelling stelde samenwerkingsverbanden met tenminste één Gelderse gemeente en streekproducent in staat om samenwerking en planvorming ten aanzien van korte ketens te realiseren. De ingediende aanvragen zijn momenteel in behandeling. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Voor vragen over de openstelling en/of uw indiening:
Marianne Karstens, advies-op-maat
Geert Kurvers, provincie Gelderland, subsidie technische vragen

 


Terugblik 1e tranch 2016

Najaar 2016 is de eerste openstellingsperiode geweest van de POP3 regeling Korte voorzieningsketens. Bij de 9 gehonoreerde projecten zijn in totaal 18 Gelderse gemeenten betrokken. Daarmee wordt ruim een derde van de Gelderse gemeenten ondersteund met betrekking tot activiteiten om korte voorzieningsketens te bevorderen.
In totaal zijn deze tranche 14 projecten ingediend. Vier project zijn helaas afgevallen en daarom niet opgenomen in de onderstaande tabel. Bij de projecten gaat het om samenwerkingsverbanden (in wording) van minimaal één gemeente en één streekproducent.
> zie lijst POP3 voedselcoördinatoren Gelderland

 

Gehonoreerd 1e tranche

Hoofd aanvrager Andere deelnemende gemeenten Overige partners  Kernzin van het  project
Arnhem Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden De Horsterhof, IJsseloord, St.Ortus/kweekland, St Erkend Veluws-streekproduct  Voedselregio Rijn, IJssel en Linge voor een (h)eerlijk regionaal product
Barneveld nvt Lankerenhof, Vanelly, Eicom Werken aan een korte voedselketen in Barneveld en omgeving door het uitvoeren van praktijkproeven en het maken van een concreet plan.
Ede nvt Merkencoöperatie, LTO Gelderse Vallei Lokale waar voor de Edenaar is een project waarin (agrarisch) ondernemers en de gemeente samenwerken aan een projectplan voor de productie en afzet van unieke onderscheidende regionale producten, met name smaakvol varkensvlees en groente.
Doetinchem  nvt  Samenwerkingsverband in wording  Gemeente Doetinchem en de projectgroep Streekproducten willen markt creëren voor regionale producten in de binnenstad door middel van een markt(hal). 
Geldermalsen  nvt  Fruitmedia BV, Cees Hakkert, De Echte Bakker en Eva & Elvira concept store  Het ontwikkelen en verkennen van een innovatieve korte lokale retail - agrarische voorzieningsketen die bijdraagt aan de productie, verwerking en afzet van voedsel en die bijdraagt aan het herstel van de economische vitaliteit en beleving in het centrum van Geldermalsen.  
Lochem Bronckhorst Versboederij Daalwiek Oprichting samenwerkingsverband korte voorzieningsketens Lochem en Bronckhorst
Wageningen nvt Streekkantine Samen met de stad duurzame korte ketens bevorderen.
Zevenaar Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Montferland Lto afdeling Liemers/Montferland, St. Bevordering Streekproducten de Liemers, Melkveebedrijf De Fuik Komen tot versterking van korte voorzieningsketens in de Liemers waarmee het aandeel regionale producten en consumptie toeneemt en bijdraagt aan een veerkrachtig en aantrekkelijk