Maak zichtbaar wat er is

Voedsel is overal. Verken in je eigen gemeente de initiatieven op het gebied van voedsel en vertel erover!

Hoe kun je hier intern aan bijdragen?

 • Betrek collega’s van je eigen en andere afdelingen bij dit onderwerp, bijvoorbeeld met lunchbijeenkomsten.
 • Maak het belang van voedsel inzichtelijk voor bestuurders.
 • Start met wat er al is. Denk niet dat je eerst beleid moet maken. De energieke burgers wachten daar niet op. 
 • Zoek naar ‘haakjes’ met andere beleidsthema’s en agenda’s om voedsel onder de aandacht te kunnen brengen. Integreer voedsel in brede vraagstukken, bijvoorbeeld zorg, gezondheid en versterken van lokale economie. 
 • Creëer aandacht voor het onderwerp – en geef het goede voorbeeld – door de inkoop van duurzaam en regionaal voedsel te stimuleren:
  • regionaal voedsel bij vergaderingen, borrels, recepties en kerstpakketten
  • regionaal aanbod in het assortiment in het bedrijfsrestaurant 
  • ludieke acties met streekproducten tijdens raadsvergaderingen en andere overleggen

Hoe kun je hier extern aan bijdragen?

 • Organisatie of bijdrage aan evenementen met thema voedsel (van groot food event tot kleinschalige boerenmarkten).
 • Weet wat er speelt om bewoners zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.
 • Breng huidige voedselinitiatieven in de gemeente in kaart. Bijvoorbeeld een google map waarop de diverse initiatieven binnen de gemeente zichtbaar worden evenals eventuele openbare ruimte waarop nieuwe initiatieven kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld: