Stimuleer samenwerking tussen burgers, boeren, ondernemers en gemeente

Hoe kun je hier intern en extern aan bijdragen?

 • Organiseer of neem deel aan netwerkactiviteiten om burgers, ondernemers en uw eigen organisatie te verbinden. Zoek gezamenlijk naar oplossingen en wissel ervaringen uit 
 • Ontwikkel - samen met burgers en ondernemers- een gezamenlijk actieplan / voedselstrategie of manifest. Voorbeelden zijn: 
  Arnhem – Manifest Stadslandbouw 
  Amersfoort - Lokaal Actie Plan
  - Ede – Voedselstrategie: Ede kiest voor food en Concept voedselvisie Ede (pdf)
  - Regio FoodValley - regionaal voedselmanifest, in ontwikkeling
 • Zet ook als plattelandsgemeente in op voedsel. Verbinding van agrarisch ondernemers met regionale inwoners biedt meerwaarde op gebied van bijvoorbeeld economie, regionale identiteit, voedselbewustzijn en verbinding boer & burger. Bijvoorbeeld door verbinden van landbouw bij sociale activiteiten in het dorp.
 • Zoek partners bij buurtgemeenten.
 • Neem als gemeente deel aan een gezamenlijk voedselnetwerk / voedselraad / werkgroep voedsel waarin zowel gemeente als lokale partijen gezamenlijk optrekken. Voorbeelden zijn: