Toon waardering aan initiatieven

Zorg bijvoorbeeld voor een bezoek door een bestuurder en voor persaandacht.

Hoe kun je hier intern aan bijdragen?

 • Maak aan je collega’s en bestuurders zichtbaar wat er al is. Laat hen ook trots zijn over initiatieven van burgers en ondernemers. 
 • Creëer bestuurlijke betrokkenheid door:
  - bestuurders uit te nodigen bij voedselevenementen
  - de impact van voedselinitiatieven op de lokale economie, gezondheid en samenleving inzichtelijk te maken 
  - voorbeelden van andere steden en regio’s te laten zien
  - organiseer (lunch)bijeenkomsten met inspirerende sprekers over het onderwerp
 • Neem regionale producten af voor uw interne aangelegenheden en deel het verhaal.
 • Organiseer wat handgeld voor locatiehuur, de huur van een busje of andere kleine vergoedingen voor lokale initiatieven.

Hoe kun je hier extern aan bijdragen?

 • Geef een schouderklopje, zorg voor aanwezigheid van een bestuurder en organiseer persaandacht.
 • Neem bezoekers aan de gemeente mee naar mooie initiatieven van burgers en ondernemers. Laat ziet dat u trots bent.
 • Organiseer bijeenkomsten eens bij de boer. Huur een vergaderzaal en neem uw gasten mee naar een inspirerende locatie.
 • Bied de initiatieven de gelegenheid zich te presenteren op markten, bijeenkomsten en in regionale pers.