17e Netwerkbijeenkomst

Van korte ketens naar circulaire regionale ketens

Datum: 16 septmber 2020 | 20.00 – 21.30
 

Met onder meer Gerard Titulaer van Oregional en Marlies Knol van Eerlijk Eten uit de Streek

De bijeenkomst van 16 september is inmiddels geweest. Verslag volgt nog. 

Hoe dragen korte voedselketens bij aan kringlooplandbouw en circulair voedsel? Zijn regionale circulaire communities de toekomst en hoe komen we daar? De volgende online sessie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel op woensdagavond 16 september ging over het verder verduurzamen van korte voedselketens.
 

Hoe duurzaam zijn korte ketens eigenlijk?

Steeds vaker komt de vraag hoe duurzaam korte ketens eigenlijk zijn. Korte voedselketens ondersteunen de lokale economie, de herkomst van producten is transparant en de lokale afzet draagt bij aan meer verbinding tussen boer en burger, stad en platteland. Wat kunnen korte ketens nog meer opleveren, bijvoorbeeld qua CO2, biodiversiteit en een gezonde bodem? Op welke manier kunnen korte ketens een rol spelen in de huidige transitie naar kringlooplandbouw?
 

Gerard Titulaer: "een coalitie tussen boer en burger, daar moet het gebeuren"

Voor verdere professionalisering en opschaling van korte ketens is een duurzame stap van belang, zo zegt Gerard Titulaer van Oregional in het interview dat hij eerder gaf. Dat moet via twee sporen volgens hem: "het moet duurzamer én we moeten een community worden. Een coalitie tussen boer en burger."
 

Eerlijk Eten uit de Streek: een nieuw soort CSA

Dat vraagt onder meer een nauwe samenwerking tussen afnemers, verwerkers, producenten en andere schakels in de keten, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruiken van reststromen, zo stelt Oregional. De initiatiefnemers van Eerlijk Eten uit de Streek beamen dat. Eerlijk Eten uit de Streek is een nieuw initiatief rondom Barneveld en Ede waarin consumenten en producenten een samenwerking aangaan voor afname van producten uit de streek. Op 3 oktober start de 1e campagne waarin een grote groep consumenten 40 dagen grotendeels eet uit de streek. De initiatiefnemers werken aan een nieuw soort CSA (Community Supported Agriculture), waarbinnen verduurzaming naar een regionale circulaire keten belangrijke elementen zijn.